$(document).ready(function() là gì?

Khi viết jQuery bạn sẽ gặp phải câu lệnh $(document).ready(function(). Nhưng bạn đã thực sự hiểu nó là gì chưa? Trong bài viết sau Quách Quỳnh sẽ giải thích về phương thức ready() dành cho người mới tìm hiểu về jQuery.

Tìm hiểu $(document).ready(function() là gì?

$(document).ready() được sử dụng để cung cấp một hàm sau khi tài liệu được tải. Bất kỳ đoạn code nào bạn viết bên trong phương thức $(document).ready() sẽ chạy khi DOM của trang sẵn sàng thực thi mã JavaScript.

Phương thức $(document).ready(function()
Phương thức $(document).ready(function()

Chúng ta không thể thao tác trang một cách an toàn cho đến khi tài liệu sẵn sàng. $(document).ready() sẽ đợi nội dung tài liệu HTML được tải đầy đủ và trở nên sẵn sàng, sau khi hiển thị tất cả các phần tử vào đối tượng window hay nói một cách ngắn gọn là hoàn tất việc tải phần nội dung.

$(document).ready () của tài liệu báo hiệu rằng DOM của trang hiện đã sẵn sàng, vì vậy bạn có thể thao tác với nó mà không cần lo lắng rằng các phần của DOM vẫn chưa được tạo.

Hãy thực hành ví dụ sau:

<html>

  <head>
   <title>Ví dụ</title>
   <script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

   <script>
    jQuery(document).ready(function($) {
     $("div").click(function() {
      alert("Xin chào bạn nhé!");
     });
    });
   </script>
  </head>
  
  <body>
   <div id="container-box">
     Nhấp vào đây!
   </div>
  </body>
</html>

Ở đây chúng ta sử dụng $(document) để tạo một đối tượng jQuery từ tài liệu. Sau đó, dùng hàm .ready () được gọi trên đối tượng jQuery đó, rồi truyền vào hàm chúng ta muốn thực thi.

$(document).ready(function() để ngăn không cho bất kỳ mã jQuery nào chạy trước khi tài liệu được tải xong (đã sẵn sàng). Bạn nên đợi tài liệu được tải đầy đủ và sẵn sàng trước khi làm việc với nó. Điều này cũng cho phép bạn có mã JavaScript trước phần nội dung của tài liệu, trong phần đầu.

Kết luận: Qua bài viết này bạn đã biết $(document).ready(function(){} và cách dùng như thế nào rồi đấy. Chúc bạn học tốt jQuery và áp dụng thành thạo cho các chức năng trên website của mình.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài…