Web Development

Tổng hợp các bài viết về lập trình các ngôn ngữ như JavaScript, PHP, Python, C, C#, C++…

 • Hàm var() trong CSS

  Khi viết mã CSS bạn sẽ thấy rằng các giá trị được lặp đi lặp lại khá nhiều. Điều này thực sự không tốt về mặt tốc độ. Chính vì vậy CSS3 đã được bổ…

 • jquery-2

  .hasClass() trong jQuery

  .hasClass() là phương thức hữu ích khi bạn muốn dùng để kiểm tra một phần tử HTML. Vậy cụ thể hasClass trong jQuery là gì và dùng để làm gì hãy đọc tiếp bài này.…

 • Hàm unset() trong PHP

  Hàm unset() là gì trong PHP? Khi bạn muốn loại bỏ một hoặc nhiều biến truyền vào thì cần dùng tới hàm unset(). Nó cũng được sử dụng để loại bỏ phần tử xác định…

 • javascript

  Preventdefault trong Javascript

  Preventdefault là gì trong JavaScript? Phương thức PreventDefault() trong JavaScript và jQuery được sử dụng để ngăn trình duyệt thực hiện hành động mặc định của phần tử đã chọn. Nó có thể ngăn người…

 • Hàm array_unique() trong PHP

  Hàm array_unique() có tác dụng loại bỏ các phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng. Lưu ý: Hai phần tử được coi là bằng nhau nếu và chỉ khi (chuỗi) $elem1 === (chuỗi)…

 • Hàm number_format() trong PHP

  Hàm number_format() được sử dụng để định dạng một số (Số động) với hàng nghìn được nhóm lại. Cú pháp: number_format(number, decimals, dec_point, thousands_sep) Trong đó: number: số đầu vào decimals: số thập phân. Không…

 • addslashes-php

  Hàm addslashes trong PHP

  Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự: Dấu…

 • array_slice_php

  Hàm array_slice trong PHP

  Tìm hiểu về hàm array_slice trong PHP với các ví dụ đơn giản dễ hiểu ngay sau đây. Array trong PHP là mảng chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Chẳng hạn bạn có một…

 • calc-trong-css3

  Hàm calc trong CSS và cách sử dụng

  Khi thực hiện chia Layout nếu đặt cho các cột kích thước nhất định hiển thị trên các màn hình khác nhau sẽ không tốt. Tính năng Responsive ngày càng được chú trọng chính vì…

 • jquery-2

  $(document).ready(function() là gì?

  Khi viết jQuery bạn sẽ gặp phải câu lệnh $(document).ready(function(). Nhưng bạn đã thực sự hiểu nó là gì chưa? Trong bài viết sau Quách Quỳnh sẽ giải thích về phương thức ready() dành cho…

 • jquery-2

  jQuery Effects – Hiệu ứng trong jQuery

  Một website để đẹp mắt và mượt mà hơn cần tới các hiệu ứng chuyển động. jQuery Effects cho phép bạn sử dụng một vài hiệu ứng để trang web hấp dẫn, ấn tượng hơn.…

 • jquery-2

  .Parents() trong jQuery và ví dụ thực tế

  Phương thức .parents() trong jQuery có chức năng xác định thành phần tổ tiên cho một phần tử HTML nào đó. Bằng cách đi ngược lên cây DOM. Nó có thể kết hợp cả với…