Resize ảnh Wordpress

Cách resize ảnh thu nhỏ (Thumbnails) trong WordPress

Ảnh thu nhỏ (Thumnail) thường được sử dụng để hiển thị hình ảnh ở trang chủ, chuyên mục, bài viết liên quan. Khi up lên WordPress thiết lập mặc định 3 dạng kích thước khác nhau đó là thumb 150×150,…

Hướng dẫn tạo Form liên hệ trong WordPress

Form liên hệ trong WordPress là tính năng cần thiết giúp độc giả tương tác với admin. Nó càng cần thiết hơn đối với những website làm về bán hàng online, dịch vụ hay tư vấn. Vì thế trong quá…

Wordpress

Cách thêm icon vào menu WordPress với plugin

Một blog, website để thể hiện sự chuyên nghiệp cần phải trang trí để bắt mắt hơn. Trong đó thêm icon vào menu WordPress tuy không thực sự cần thiết nhưng nếu bạn muốn đẹp hơn thì cũng nên tìm…