Hướng dẫn tạo phân trang (Pagination) trong WordPress

Để độc giả có thể tìm kiếm thêm nhiều nội dung hơn trên blog, website thì chức năng phân trang không thể thiếu. Nếu như blog của bạn có số lượng hàng trăm bài viết không thể một lúc show ra cả trăm bài đó được. Bởi vì sẽ khiến blog trở nên nặng nề vì phải load rất nhiều bài. Chính vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo phân trang trong WordPress đánh số thứ tự đơn giản.

Cách tạo phân trang (Pagination) trong WordPress

Với các mẫu giao diện thì hầu hết đều có Pagination. Tuy nhiên nếu bạn tự lập trình Theme thì sẽ phải xây dựng chức năng này. Sau đây là các bước thực hiện Custom Pagination trong WordPress:

Bước 1: WP_Query danh sách bài viết

$paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? get_query_var( 'paged' ) : 1;
$args = array(
  'post_type' => 'post',
  'posts_per_page' => 4,
  'paged' => $paged,
  'post_status' => 'publish', 
  'order'=>'DESC',
  'orderby'=>'ID',
);
$wp_query = new WP_Query( $args );

if ( $wp_query->have_posts() ) :
while ( $wp_query->have_posts() ) : $wp_query->the_post();
 the_title();
endwhile; 
endif;

Bước 2: Đăng ký pagination_bar

Đoạn function này bạn sẽ đặt ở trong file functions.php

function pagination_bar() {
global $wp_query;

$total_pages = $wp_query->max_num_pages;

if ($total_pages > 1){
$current_page = max(1, get_query_var('paged'));

echo paginate_links(array(
'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%',
'format' => 'page/%#%',
'current' => $current_page,
'total' => $total_pages,
));
}
}

Bước 3: Mở file index.php tìm tới đoạn mã <?php get_template_part( 'template-parts/content' ); ?> đặt bên dưới

<nav class="pagination_bar">
<?php pagination_bar(); ?>
</nav>

phan-trang-trong-wordpress

Bước 3: Mở file style.css thêm CSS để trang trí

.page-numbers {
display: inline-block;
padding: 5px 20px;
color: #333;
border-radius: 4px;
}
.pagination_bar {
margin: 10px auto;
}
.pagination_bar .current {
background: #007bff;
padding: 5px 20px;
color: #fff;
border-radius: 4px;
}

Xong rồi đấy! Sau khi thực hiện các bước tạo phân trang xong đến lúc chiêm ngưỡng thành quả thôi

phan-trang-trong-wordpress-1

Related Posts

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…

Hướng dẫn chỉnh sửa theme WordPress

Trước đây mới làm quen với nền tảng WordPress mình cảm thấy khá khó khăn không biết làm thế nào để chỉnh sửa theme Wordpres, mãi một…