Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp một vấn đề gì đó. Với website tự code hoàn toàn hay sử dụng CMS như WordPress đều cần tới Contact Form. Vậy các bước thực hiện như thế nào mời bạn tiếp tục theo dõi ngay sau đây.

Một Form liên hệ sẽ có các trường như:

  • Họ tên
  • Địa chỉ Email
  • Nội dung Yêu cầu
  • Button submit

Bước 1: Dựng khung HTML cho Form

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/* Mã CSS */
</style>
</head>
<body>

<div class="form">
<form action="" id="form1">
<input type="text" id="fname" name="fname" placeholder="Họ tên"><br>
<input type="text" id="femail" name="femail" placeholder="Địa chỉ Email"><br>
<input type="text" id="fcontent" name="fcontent" placeholder="Nội dung yêu cầu"><br>
<input type="submit" value="Gửi yêu cầu">
</form>
</div>
</body>
</html>

Khi chưa có CSS trông khá đơn điệu

form-lien-he

Bước 2: Style bằng mã CSS

Kiểu 1

body {
background:rgb(30,30,40);
}
.form {
text-align: center;
margin-top: 40px;
max-width:420px;
margin:50px auto;
}
#form1 input[type=text] {
color:white;
font-family: sans-serif;
font-weight:500;
font-size: 18px;
border-radius: 5px;
line-height: 22px;
background-color: transparent;
border:2px solid #CC6666;
transition: all 0.3s;
padding: 13px;
margin-bottom: 15px;
width:100%;
box-sizing: border-box;
outline:0;
}

#form1 #fcontent {
height: 100px;
}
#form1 input[type=submit] {
color:white;
font-family: sans-serif;
font-weight:500;
font-size: 18px;
border-radius: 5px;
line-height: 22px;
background-color: #CC6666;
border:2px solid #CC6666;
transition: all 0.3s;
padding: 13px;
margin-bottom: 15px;
width:100%;
box-sizing: border-box;
outline:0;
}
#form1 input[type="submit"]:hover {
background:#CC4949;
}

contact-form-1

Kiểu 2:

/* Mã CSS */
.form {
text-align: center;
}
#form1 {
width: 600px;
background: #fff;
margin: 0 auto;
}
#form1 input[type=text] {
width: 100%;
box-sizing: border-box;
font-size: 18px;
color: #555;
display: block;
line-height: 1.2;
background-color: #fff;
border-radius: 20px;
margin-bottom: 10px;
height: 50px;
padding: 0 20px 0 23px;
border: 0;
box-shadow: 0 5px 20px 0 rgb(0 0 0 / 5%);
-moz-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(0,0,0,.05);
-webkit-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgb(0 0 0 / 5%);
-o-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(0,0,0,.05);
-ms-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(0,0,0,.05);
}
#form1 input[type=text]:focus{
border: 0;
outline: none;
box-shadow: 0 5px 20px 0 rgb(250 66 81 / 10%);
-moz-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(250,66,81,.1);
-webkit-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgb(250 66 81 / 10%);
-o-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(250,66,81,.1);
-ms-box-shadow: 0 5px 20px 0 rgba(250,66,81,.1);
}
#form1 #fcontent {
outline: none;
min-height: 150px;
}
#form1 input[type=submit] {
background-color: #bd59d4;
height: 42px;
padding: 5px 20px;
border-radius: 21px;
font-size: 14px;
text-tranforms: uppercase;
color: #fff;
border: 0;
box-shadow: 0 10px 30px 0 rgb(189 89 212 / 50%);
-moz-box-shadow: 0 10px 30px 0 rgba(189,89,212,.5);
-webkit-box-shadow: 0 10px 30px 0 rgb(189 89 212 / 50%);
-o-box-shadow: 0 10px 30px 0 rgba(189,89,212,.5);
-ms-box-shadow: 0 10px 30px 0 rgba(189,89,212,.5);
}
#form1 input[type="submit"]:hover {
background:#CC4949;
}

form-lien-he-2

Khá đơn giản phải không nào. Để tạo ra một Form liên hệ dùng HTML thì điều quan trọng đó là cách bạn sử dụng CSS. Chẳng hạn như sử dụng Padding, box-shadow, border-radius… Sau khi đọc xong bạn hoàn toàn tự tạo cho mình một Contact Form đẹp cho riêng mình rồi đấy.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Hover-CSS-1

Hiệu ứng rê chuột trong CSS

CSS là ngôn ngữ trang trí với nhiều hiệu ứng hay. Bạn sẽ thường gặp nhất là khi di chuyển chuột vào một liên kết (Link) hay…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài…