Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp mắt bạn hãy tham khảo mẫu Form dưới đây. Được xây dựng bằng HTML và CSS. Chắc chắn sau khi đọc xong bạn có thể tự tay làm được mọi thứ. Điều quan trọng là cần am hiểu một chút về code CSS.

Bước 1: Tạo bộ khung bằng mã HTML

<div class="form-tt">
<h2>Đăng nhập</h2>
<form action="#" method="post" name="dang-ky">

<input type="text" name="username" placeholder="Nhập tên đăng ký" />
<input type="password" name="password" placeholder="Nhập mật khẩu" />
<input type="checkbox" id="checkbox" name="checkbox"><label class="checkbox-text">Nhớ đăng nhập lần sau</label>
<input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập" />
<label class="psw-text">Quên mật khẩu</label>
</form>

</div>

Bước 2: Thêm CSS vào

<style>
body {
padding: 50px;
}
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
.form-tt {
width: 400px;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
padding: 55px 55px 37px;
background: #9152f8;
background: -webkit-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: -o-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: -moz-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
text-align: center;
}
.form-tt h2 {
font-size: 30px;
color: #fff;
line-height: 1.2;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
display: block;
margin-bottom: 30px;
}

.form-tt input[type=text], .form-tt input[type=password] {
font-family: Poppins-Regular;
font-size: 16px;
color: #fff;
line-height: 1.2;
display: block;
width: calc(100% - 10px);
height: 45px;
background: 0 0;
padding: 10px 0;
border-bottom: 2px solid rgba(255,255,255,.24)!important;
border: 0;
outline: 0;
}
.form-tt input[type=text]::focus, .form-tt input[type=password]::focus {
color: red;
}
.form-tt input[type=password] {
margin-bottom: 20px;
}
.form-tt input::placeholder {
color: #fff;
}
.checkbox {
display: block;
}
.form-tt input[type=submit] {
font-size: 16px;
color: #555;
line-height: 1.2;
padding: 0 20px;
min-width: 120px;
height: 50px;
border-radius: 25px;
background: #fff;
position: relative;
z-index: 1;
border: 0;
outline: 0;
display: block;
margin: 30px auto;
}
#checkbox {
display: inline-block;
margin-right: 10px;
}
.checkbox-text {
color: #fff;
}
.psw-text {
color: #fff;
}
</style>

Kết quả cũng không tệ chút nào phải không!

form-dang-nhap-css

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *