Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp mắt bạn hãy tham khảo mẫu Form dưới đây. Được xây dựng bằng HTML và CSS. Chắc chắn sau khi đọc xong bạn có thể tự tay làm được mọi thứ. Điều quan trọng là cần am hiểu một chút về code CSS.

Bước 1: Tạo bộ khung bằng mã HTML

<div class="form-tt">
<h2>Đăng nhập</h2>
<form action="#" method="post" name="dang-ky">

<input type="text" name="username" placeholder="Nhập tên đăng ký" />
<input type="password" name="password" placeholder="Nhập mật khẩu" />
<input type="checkbox" id="checkbox" name="checkbox"><label class="checkbox-text">Nhớ đăng nhập lần sau</label>
<input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập" />
<label class="psw-text">Quên mật khẩu</label>
</form>

</div>

Bước 2: Thêm CSS vào

<style>
body {
padding: 50px;
}
* {
margin: 0;
padding: 0;
}
.form-tt {
width: 400px;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
padding: 55px 55px 37px;
background: #9152f8;
background: -webkit-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: -o-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: -moz-linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
background: linear-gradient(top,#7579ff,#b224ef);
text-align: center;
}
.form-tt h2 {
font-size: 30px;
color: #fff;
line-height: 1.2;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
display: block;
margin-bottom: 30px;
}

.form-tt input[type=text], .form-tt input[type=password] {
font-family: Poppins-Regular;
font-size: 16px;
color: #fff;
line-height: 1.2;
display: block;
width: calc(100% - 10px);
height: 45px;
background: 0 0;
padding: 10px 0;
border-bottom: 2px solid rgba(255,255,255,.24)!important;
border: 0;
outline: 0;
}
.form-tt input[type=text]::focus, .form-tt input[type=password]::focus {
color: red;
}
.form-tt input[type=password] {
margin-bottom: 20px;
}
.form-tt input::placeholder {
color: #fff;
}
.checkbox {
display: block;
}
.form-tt input[type=submit] {
font-size: 16px;
color: #555;
line-height: 1.2;
padding: 0 20px;
min-width: 120px;
height: 50px;
border-radius: 25px;
background: #fff;
position: relative;
z-index: 1;
border: 0;
outline: 0;
display: block;
margin: 30px auto;
}
#checkbox {
display: inline-block;
margin-right: 10px;
}
.checkbox-text {
color: #fff;
}
.psw-text {
color: #fff;
}
</style>

Kết quả cũng không tệ chút nào phải không!

form-dang-nhap-css

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Hover-CSS-1

Hiệu ứng rê chuột trong CSS

CSS là ngôn ngữ trang trí với nhiều hiệu ứng hay. Bạn sẽ thường gặp nhất là khi di chuyển chuột vào một liên kết (Link) hay…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài…