Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài ngày nhưng để ứng dụng được cần một thời gian. Bạn không cần phải học hết mọi thứ mà trước tiên hãy học những thứ căn bản. Rồi sau đó mới mở rộng thêm nhiều thẻ khác.

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Bài viết này sẽ tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML thường được dùng khi làm website. Kể cả HTML5 cũng sử dụng được.

Tìm hiểu các thẻ HTML cơ bản được sử dụng nhiều nhất

<html></html>: Thẻ mở đóng một tài liệu HTML

<head></head>: Định nghĩa phần đầu tài liệu HTML

<title></title>: Xác định tiêu đề trang web, hiển thị trên tab của trình duyệt

<body></body>: Định nghĩa phần thân tài liệu HTML

<!DOCTYPE>: Định nghĩa một loại tài liệu

<p></p>: Định nghĩa đoạn văn bản

<br>: Thẻ xuống dòng, ngắt dòng

<hr>: Thẻ kẻ ngang

<blockquote></blockquote>: Định nghĩa một đoạn trích dẫn dài

<pre></pre>, <code></code>: Định nghĩa tài liệu mã hoá

<div></div>: Định nghĩa một khu vực trong tài liệu

<span></span>: Khu vực tài liệu dùng cho văn bản

<h1>, <h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>: Xác định các đề mục quan trọng hay là thẻ tiêu đề

<b>, <strong>: Thẻ in đậm

<i>, <em>: In nghiêng

<u>: Thẻ gạch chân

<img>: Thẻ thêm hình ảnh

<ul>,<ol>: Thẻ danh sách

Được viết <ul><li>Danh sách không theo thứ tự<li></ul> hoặc <ol><li>Danh sách theo thứ tự<li></ol>

<table>: Thẻ tạo bảng

Được viết:

<table>

<tr>

<td>Số 1</td>

<td>Số 2</td>

</tr>

</table>

<button>: Định nghĩa một nút bấm

<input>: Trường nhập dữ liệu

<a>: Thẻ tạo liên kết, cú pháp viết đầy đủ là <a href=”url”>Đây là thẻ a</a>

Để loại bỏ gạch chân thẻ a bạn dùng thuộc tính text-decoration: none trong CSS.

Cách viết CSS

a {text-decoration: none}

Trên đây là các thẻ cơ bản trong HTML dành cho những người mới bắt đầu. Ngoài ra còn rất nhiều thẻ khác nhưng theo mình thấy rằng khi bạn biết được những thứ này cũng đã hoàn toàn có thể bắt tay vào dựng bố cục giao diện website đơn giản khi kết hợp với CSS căn bản nữa.

Ngoài ra để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ HTML và CSS bạn hãy ghé thăm https://quynhweb.pro/html-css/ để đọc thêm nhiều tài liệu hay khác nữa.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

owlcarousel

Tạo Slide ảnh trong HTML với OwlCarousel

Để tạo Slide ảnh chạy ngang có nhiều cách khác nhau. Bạn có thể dùng HTML, CSS kết hợp với JavaScript hoặc jQuery, dùng Bootstrap. Một cách…