Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài ngày nhưng để ứng dụng được cần một thời gian. Bạn không cần phải học hết mọi thứ mà trước tiên hãy học những thứ căn bản. Rồi sau đó mới mở rộng thêm nhiều thẻ khác.

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Bài viết này sẽ tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML thường được dùng khi làm website. Kể cả HTML5 cũng sử dụng được.

Tìm hiểu các thẻ HTML cơ bản được sử dụng nhiều nhất

<html></html>: Thẻ mở đóng một tài liệu HTML

<head></head>: Định nghĩa phần đầu tài liệu HTML

<title></title>: Xác định tiêu đề trang web, hiển thị trên tab của trình duyệt

<body></body>: Định nghĩa phần thân tài liệu HTML

<!DOCTYPE>: Định nghĩa một loại tài liệu

<p></p>: Định nghĩa đoạn văn bản

<br>: Thẻ xuống dòng, ngắt dòng

<hr>: Thẻ kẻ ngang

<blockquote></blockquote>: Định nghĩa một đoạn trích dẫn dài

<pre></pre>, <code></code>: Định nghĩa tài liệu mã hoá

<div></div>: Định nghĩa một khu vực trong tài liệu

<span></span>: Khu vực tài liệu dùng cho văn bản

<h1>, <h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>: Xác định các đề mục quan trọng hay là thẻ tiêu đề

<b>, <strong>: Thẻ in đậm

<i>, <em>: In nghiêng

<u>: Thẻ gạch chân

<img>: Thẻ thêm hình ảnh

<ul>,<ol>: Thẻ danh sách

Được viết <ul><li>Danh sách không theo thứ tự<li></ul> hoặc <ol><li>Danh sách theo thứ tự<li></ol>

<table>: Thẻ tạo bảng

Được viết:

<table>

<tr>

<td>Số 1</td>

<td>Số 2</td>

</tr>

</table>

<button>: Định nghĩa một nút bấm

<input>: Trường nhập dữ liệu

<a>: Thẻ tạo liên kết, cú pháp viết đầy đủ là <a href=”url”>Đây là thẻ a</a>

Để loại bỏ gạch chân thẻ a bạn dùng thuộc tính text-decoration: none trong CSS.

Cách viết CSS

a {text-decoration: none}

Trên đây là các thẻ cơ bản trong HTML dành cho những người mới bắt đầu. Ngoài ra còn rất nhiều thẻ khác nhưng theo mình thấy rằng khi bạn biết được những thứ này cũng đã hoàn toàn có thể bắt tay vào dựng bố cục giao diện website đơn giản khi kết hợp với CSS căn bản nữa.

Ngoài ra để bổ sung thêm kiến thức về ngôn ngữ HTML và CSS bạn hãy ghé thăm https://quachquynh.com/html-css/ để đọc thêm nhiều tài liệu hay khác nữa.