Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong HTML cần phải có lệnh gọi tới hàm đã tạo. Dưới đây là cách thực gọi hàm JavaScript đơn giản nhất.

Đầu tiên mình sẽ tạo hàm trong cặp thẻ <head>…</head>

<head>
<script>
function myFunction() { 
alert("Xin chào bạn nhé!"); 
}
</script>
</head>

Tiếp theo tại <body> mình sẽ viết một câu lệnh để lắng nghe sự kiện bằng onclick

<button type="button" onclick="myFunction()">

Hoặc đơn giản bạn chỉ cần viết myFunction(); ngay bên trước thẻ đóng </script> khi load trang sẽ xuất hiện một cảnh báo.

Với hàm truyền tham số cũng không có gì khác

function add(a, b){
    document.write(a + b);
}

add(10,5);

Như vậy là bạn đã biết cách làm thế nào để gọi Function với ngôn ngữ JavaScript rồi phải không. Đầu tiên chỉ cần khởi tạo hàm với function sau đó viết ra hàm bên ngoài dấu {} hoặc sử dụng sự kiện để lắng nghe là được.

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…