Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat(). Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn nối hai chuỗi lại với nhau qua ví dụ đơn giản nhất.

Nối chuỗi với toán tử +

Cách này khá đơn giản chỉ cần sử dụng toán + ghép 2 chuỗi lại.

class Test{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String chuoi1 = "Xin chào";
  String chuoi2 = "mọi người"; 
  Strinh chuoi3 = chuoi1 + chuoi2;
  System.out.println(chuoi3); // In chuỗi 3 ra màn hình
 } 
}

Nối chuỗi bởi phương thức concat()

Lớp String có một phương thức concat() thực hiện cùng một thao tác. Phương thức này hoạt động trên chuỗi đầu tiên và sau đó lấy chuỗi để kết hợp như một tham số:

Cú pháp:

public String concat(String chuoi)

Ví dụ:

class TestChuoi{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String c1="Hello "; 
  String c2="World"; 
  String c3=c1.concat(c2); 
  System.out.println(c3);
 } 
}

Với bài viết này bạn đã biết cách nối chuỗi trong Java qua 2 cách mình đã nêu ở trên. Sau khi đọc xong bạn cũng đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết khác trong Series học Java tại quachquynh.com nhé.