Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat(). Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn nối hai chuỗi lại với nhau qua ví dụ đơn giản nhất.

Nối chuỗi với toán tử +

Cách này khá đơn giản chỉ cần sử dụng toán + ghép 2 chuỗi lại.

class Test{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String chuoi1 = "Xin chào";
  String chuoi2 = "mọi người"; 
  Strinh chuoi3 = chuoi1 + chuoi2;
  System.out.println(chuoi3); // In chuỗi 3 ra màn hình
 } 
}

Nối chuỗi bởi phương thức concat()

Lớp String có một phương thức concat() thực hiện cùng một thao tác. Phương thức này hoạt động trên chuỗi đầu tiên và sau đó lấy chuỗi để kết hợp như một tham số:

Cú pháp:

public String concat(String chuoi)

Ví dụ:

class TestChuoi{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String c1="Hello "; 
  String c2="World"; 
  String c3=c1.concat(c2); 
  System.out.println(c3);
 } 
}

Với bài viết này bạn đã biết cách nối chuỗi trong Java qua 2 cách mình đã nêu ở trên. Sau khi đọc xong bạn cũng đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết khác trong Series học Java tại quachquynh.com nhé.

Related Posts

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

jsx-trong-reactjs-1

JSX là gì? Tìm hiểu về JSX trong Reactjs

Trong Reactjs ngay những bài đầu tiên bạn sẽ được tìm hiểu về JSX. Vậy JSX là gì và cách sử dụng như thế nào? Ngay sau…

bien-trong-java

Biến (Variable) trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biến trong Java. Bạn sẽ biết được cách khai báo, quy tắc đặt tên và…