• jquery

  Phương thức offset() trong jQuery

  Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về postition() trong jQuery để xác định vị trí của phần tử. Hôm nay bạn sẽ được biết một phương thức gần giống như vậy đó…

 • jquery

  Phương thức position() trong jQuery

  position() jQuery dùng để xác định vị trí tọa độ của một phần tử nào đó được tính từ phía trên cùng hoặc bên trái của phần tử cha. Cú pháp: jQuery(selector).position(); Ví dụ: <!DOCTYPE…

 • jquery

  Phương thức Scrolltop trong Jquery

  ScrollTop() jQuery là phương thức lấy vị trí hiện tại theo chiều dọc của thanh cuộn cho các thành phần đầu tiên trong một bộ các thành phần phù hợp. Hoặc nó thiết lập vị…

 • Phương thức .find() và .closest() trong Jquery

  Hai phương thức thường gặp khi dùng Jquery đó là .find() và .closet(). Vậy bạn đã biết cách dùng find và closet trong Jquery chưa? Bài viết sau đây sẽ giải thích về khái niệm…

 • jquery-2

  Hiển thị dữ liệu từ Database bằng jQuery

  Lại một bài viết nữa dành cho những ai đang tìm hiểu về jQuery đó là hiển thị danh sách dữ liệu ra trình duyệt. Đây là bài tập tương đối đơn giản nhưng nó…

 • jquery-2

  Thêm dữ liệu vào Database sử dụng Ajax jQuery

  Điều làm mình thích khi sử dụng jQuery đó là khả năng gửi, load dữ liệu mà không làm mất dữ liệu ở trang hiện tại. Đặc biệt hơn khi kết với PHP để thêm…

 • jquery-ajax-1

  Phương thức .get() và .post() trong JQuery Ajax

  Một ưu điểm tuyệt vời mà Ajax đó là khi làm việc trang web không phải load lại trang. Điều này giảm thiểu đáng kể thời gian chờ đợi phản hồi cũng như dung lượng…

 • jquery-2

  Tìm hiểu Classess trong jQuery

  Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về Classess trong jQuery. Trong một số trường hợp chúng ta cần sử dụng nó để thêm hoặc xóa class cho một phần tử nào đó. Một…

 • jquery-2

  insertBefore() và insertAfter() trong jQuery

  jQuery thực sự rất tuyệt vời với khả năng DOM các phần tử HTML mạnh mẽ. Khi thiết kế website bạn sẽ cần dùng tới một số câu lệnh như insertBefore() và insertAfter(). Chúng sẽ…

 • jquery-2

  Hàm gọi lại (Callback) trong jQuery

  Trong ngôn ngữ JavaScript các đoạn mã sẽ được thực thi từ trên xuống dưới. Sau khi kết thúc nó sẽ tiếp túc chạy các đoạn tiếp theo. Đối với các hiệu ứng điều này…

 • jquery-2

  Thay đổi thuộc tính CSS bằng jQuery

  Với jQuery bạn cũng có thể thêm CSS cho một phần tử nào đó. Đây là một trong những phương phức cũng khá thú vị. Bạn đang tìm hiểu về cách làm thế nào để…

 • chon-phan-tu-jquery-1

  jQuery Selectors – Chọn phần tử trong Jquery

  jQuery Selectors cho phép bạn chọn và thao tác phần tử HTML. Các phần tử đó có thể là name, id, classes, types, attributes… Tất cả các bộ chọn Selector trong jQuery đều bắt đầu…