jquery-2

Hiển thị dữ liệu từ Database bằng jQuery

Lại một bài viết nữa dành cho những ai đang tìm hiểu về jQuery đó là hiển thị danh sách dữ liệu ra trình duyệt. Đây là bài tập tương đối đơn giản nhưng nó…

jquery-ajax-1

Phương thức .get() và .post() trong JQuery Ajax

Một ưu điểm tuyệt vời mà Ajax đó là khi làm việc trang web không phải load lại trang. Điều này giảm thiểu đáng kể thời gian chờ đợi phản hồi cũng như dung lượng…

jquery-2

Tìm hiểu Classess trong jQuery

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về Classess trong jQuery. Trong một số trường hợp chúng ta cần sử dụng nó để thêm hoặc xóa class cho một phần tử nào đó. Một…

jquery-2

insertBefore() và insertAfter() trong jQuery

jQuery thực sự rất tuyệt vời với khả năng DOM các phần tử HTML mạnh mẽ. Khi thiết kế website bạn sẽ cần dùng tới một số câu lệnh như insertBefore() và insertAfter(). Chúng sẽ…

jquery-2

Hàm gọi lại (Callback) trong jQuery

Trong ngôn ngữ JavaScript các đoạn mã sẽ được thực thi từ trên xuống dưới. Sau khi kết thúc nó sẽ tiếp túc chạy các đoạn tiếp theo. Đối với các hiệu ứng điều này…

jquery-2

Thay đổi thuộc tính CSS bằng jQuery

Với jQuery bạn cũng có thể thêm CSS cho một phần tử nào đó. Đây là một trong những phương phức cũng khá thú vị. Bạn đang tìm hiểu về cách làm thế nào để…

chon-phan-tu-jquery-1

jQuery Selectors – Chọn phần tử trong Jquery

jQuery Selectors cho phép bạn chọn và thao tác phần tử HTML. Các phần tử đó có thể là name, id, classes, types, attributes… Tất cả các bộ chọn trong jQuery đều bắt đầu bằng…

jquery

Thêm thẻ HTML bằng jQuery

Với Jquery bạn có thể thêm phần tử vào HTML chỉ với một nhấp chuột. Chính điều này đã khiến cho nó trở thành ngôn ngữ được ưa chuộng. Dưới đây là các hàm được…

jquery

Sự kiện Click() trong Jquery

Ngôn ngữ Jquery khá mạnh mẽ trong việc bắt sự kiện. Nó sẽ lắng nghe người dùng thực hiện hành vi từ đó thực thi các chức năng đáp ứng lại. Bài viết này chúng…