Xuống dòng trong HTML bằng thẻ br

Làm thế nào để xuống dòng trong HTML? Nếu bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ HTML chắc chắn không thể bỏ qua thẻ ngắt dòng <br>.

Thẻ xuống dòng trong HTML <br>

Thẻ <br> trong HTML

<br> được dùng để ngắt dòng, xuống dòng, xuống hàng đoạn văn bản trong HTML.

Khi thêm thẻ <br> vào giữa 2 phần tử nó sẽ tự động xuống dòng khi hiển thị văn bản trên trình duyệt.

Đoạn code ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<p>Xin chào mọi người<br>
Hôm nay mình sẽ làm một ví dụ để xuống dòng trong HTML.<br>
Hãy xem và thực hành ví dụ này nhé!
</p>
</body>
</html>

Kết quả:

Bạn thấy không sau khi thêm vào kết quả là dòng văn bản tự động nhảy xuống. Vì <br> là thẻ đơn nên không có thẻ đóng. Còn khi dùng trong XHTML thì phải thêm dấu / <br/>.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài…