Xuống dòng trong HTML bằng thẻ br

Làm thế nào để xuống dòng trong HTML? Nếu bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ HTML chắc chắn không thể bỏ qua thẻ ngắt dòng <br>.

Thẻ xuống dòng trong HTML <br>

Thẻ <br> trong HTML

<br> được dùng để ngắt dòng, xuống dòng, xuống hàng đoạn văn bản trong HTML.

Khi thêm thẻ <br> vào giữa 2 phần tử nó sẽ tự động xuống dòng khi hiển thị văn bản trên trình duyệt.

Đoạn code ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<p>Xin chào mọi người<br>
Hôm nay mình sẽ làm một ví dụ để xuống dòng trong HTML.<br>
Hãy xem và thực hành ví dụ này nhé!
</p>
</body>
</html>

Kết quả:

Bạn thấy không sau khi thêm vào kết quả là dòng văn bản tự động nhảy xuống. Vì <br> là thẻ đơn nên không có thẻ đóng. Còn khi dùng trong XHTML thì phải thêm dấu / <br/>.