Radio button trong HTML

Mặc dù phiên bản mới nhất của HTML là HTML5, đã loại bỏ đi một số thẻ không cần thiết. Nhưng bên cạnh đó một số thẻ tag vẫn tồn tại mặc dù công nghệ đã update. Và bài viết hôm nay Quách Quỳnh muốn nhắc tới đó chính là thẻ Radio button trong HTML. Qua đó bạn sẽ biết được Radio button sử dụng như thế nào.

Khi làm việc với input bạn sẽ viết như sau:

<input type="text" name="getName">

Trong đó type chính là kiểu dữ liệu đầu vào. Type gồm có các kiểu như: text, file, password, email, submit, radio, checkbox, color vv…

Tìm hiểu về Radio button

Hãy thực hiện ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form>
  <input type="radio" id="html" name="hoc-html" value="HTML">
  <label for="html">Học HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="hoc-css" value="CSS">
  <label for="css">Học CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="hoc-js" value="JavaScript">
  <label for="javascript">Học JavaScript</label>
</form> 

</body>
</html>

Như cách viết ở trên chúng ta sẽ thấy để tạo ra radio button thì cần dùng tới kiểu type="radio".

Bên cạnh đó trong trường input thì cũng cần có id, name những cái này sẽ hữu ích sau này sử dụng JavaScript và PHP. Vì thế khi viết bạn cần có thói quen thêm id và name vào.

radio-button-html

Để thêm một button submit thì bạn chỉ cần thay đổi type="submit".

<input type="submit" id="btn-submit" name="btn-submit" value="Xác nhận">

Trình duyệt hỗ trợ:

radio-button-html1

Kết luận: Radio button có xuất hiện trong các Form liên hệ. Nhờ vào nó người dùng sẽ lựa chọn thông tin dễ dàng. Đây là kiến thức HTML cơ bản nhưng nó khá quan trọng. Vì thế bạn nên đọc rồi thực hành gõ code lại theo cách hiểu của mình.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

hoc-html1

Thẻ a trong HTML – Thẻ tạo link liên kết trong HTML

Một trong các thẻ thường được sử dụng khi xây dựng website bằng HTML đó là thẻ a. Nó có vai trò quan trọng đối với người…

Tổng hợp các thẻ cơ bản trong HTML

Các thẻ cơ bản trong HTML thường sử dụng

HTML là ngôn ngữ tạo khung xương cho trang web với cú pháp tương đối dễ dàng. Hầu như ai cũng có thể học HTML trong vài…