Xây dựng MVC trong PHP thuần

PHP là ngôn ngữ mạnh mẽ được sử dụng trong lập trình website. Hiện nay có nhiều Framework PHP được nhiều người ưa chuộng. Trong số đó phải kể đến một số cái tên như Laravel, Codeigniter, Zend, Symfony, Yii… Tuy nhiên để học nhanh Framework thì bạn phải thành thảo PHP thuần trước đã.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình MVC. Cách thức hoạt động cũng như hiểu rõ hơn về lập trình hướng đối tượng OOP được sử dụng trong Framework.

Hướng dẫn xây dựng MVC trong PHP thuần

Khi được học MVC thì bạn sẽ biết rằng nó bao gồm Models, Controllers và Views. Models sẽ đảm nhận vai trò thao tác với cơ sở dữ liệu. Controllers là bộ điều khiển trung tâm, mọi hoạt động đều phải đi qua Controller. Còn Views sẽ nhận dữ liệu từ Controllers rồi in dữ liệu lên trình duyệt.

Để xây dựng được mô hình MVC bạn cần phải đọc qua các bài viết như:

Và cấu trúc thư mục 

mvc-php-thuan

Các thư mục cần tạo đó là:

 • Config -> Trong Config chứa file config.php
 • Controllers -> Trong Controllers chứa file BaseController.php
 • Models -> Trong Models chứa file Model.php
 • Views -> Trong Views chứa home.php để hiển thị nội dung
 • index.php

Cấu trúc đường dẫn MVC

http://localhost/MVCPHP/index.php/BaseController/index

Qua cấu trúc đó bạn sẽ thấy rằng mọi Request đều phải đi qua tập tin index.php. Nó đóng vai trò quan trọng trong mô hình MVC.

Tiếp theo là BaseController đây là Class nằm trong tập tin BaseController. Tên Class phải trùng vời tên tập tin.

Cuối cùng là phương thức index. Phương thức này tùy tùy vào nhu cầu bạn đặt. Có thể đặt là homepage, create, display vv…

Các bước tạo MVC trong PHP thuần

Bước 1: Bạn sẽ tạo file Model.php nằm trong thư mục Models

<?php

namespace MVCPHP\Models;

use MVCPHP\Config\DBConnect as DBConnect;

class Model
{

  protected $connect;
  protected $data;
  protected $result;

  public function __construct()
  {
    $this->connect = new DBConnect();
    $this->data = $this->connect->connect();
  }

  public function getData() {
    $sql = "SELECT * FROM admin";
    $result = mysqli_query($this->data, $sql);
    return $result;
  }
}

Bước 2: Tạo file BaseController.php trong thư mục Controllers

<?php

namespace MVCPHP\Controllers;

use MVCPHP\Models\Model;

Class BaseController
{
  protected $load;

  public function __construct()
  {
    $this->load = new Model();
  }
  
}

Bước 3: Tạo tập tin home.phpViews

<?php 
foreach($data as $r) {?>
<?php echo $r['username'];?>
<?php echo $r['password'];?>
<?php }
?>

Bước 4: Tạo file index.php (Đang cập nhật thêm..)

Bước 5: Tạo file config.php (Đang cập nhật thêm..)

Bước 6: Tạo file route.php (Đang cập nhật thêm..)

Cuối cùng bạn gõ lên trình duyệt http://localhost/MVCPHP/index.php/BaseController/index để chạy xem kết quả đã được chưa nhé.

Như vậy với các bước mình giới thiệu bạn đã hiểu được về MVC rồi. Tuy nhiên để thành thạo bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về lớp (Class) đã.

Cùng chủ đề

Category:
Tags:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *