Chắn chắn khi học lập trình PHP bạn sẽ phải thực hành với Form bởi mọi trang web hầu như đều có chức năng post bài viết hoặc đăng ký đăng nhập thành viên vì thế trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Form trong PHP để nhập dữ liệu vào.

Cách tạo Form nhập dữ liệu trong PHP như thế nào?

Để hoạt động bạn cần phải bật XAMPP và tạo một file tên là test.html và xuly.php nằm trong thư mục htdocs (xampp => htdocs)

File test.html có nội dung code như sau:

<html>
<body>

<form action="xuly.php" method="post">
Tên: <input type="text" name="ten" /><br />
Tuổi: <input type="text" name="tuoi" />
<input type="submit" />
</form>

</body>
</html>

Và một file nữa là xuly.php

Chào bạn: <?php echo $_POST["ten"]; ?>!<br />
Tuổi là: <?php echo $_POST["tuoi"]; ?>.</body>

Giải thích:

  • $_POST[‘ten’] chính là phương thức truyền dữ liệu hoặc bạn cũng có thể thay bằng $_GET[‘ten’]
  • Khi chạy file test.html ấn vào submit nó sẽ nhảy qua trang xuly.php và viết ra dữ liệu đã truyền vào

Ok bây giờ thử chạy file test.html bằng cách dán localhost/test.html lên trình duyệt xem nào!

Sau khi nhập tên và năm sinh nó sẽ viết ra trình duyệt tên cùng năm sinh bạn đã nhập vào.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn tạo Form đăng ký bằng PHP để thực hiện đăng ký thành viên lưu vào Database nữa nhé!

Xem thêm: Tạo trang thêm bài viết bằng PHP

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *