Tạo Form nhập dữ liệu trong PHP

Chắn chắn khi học lập trình PHP bạn sẽ phải thực hành với Form bởi mọi trang web hầu như đều có chức năng post bài viết hoặc đăng ký đăng nhập thành viên vì thế trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Form trong PHP để nhập dữ liệu vào.

Cách tạo Form nhập dữ liệu trong PHP như thế nào?

Để hoạt động bạn cần phải bật XAMPP và tạo một file tên là test.html và xuly.php nằm trong thư mục htdocs (xampp => htdocs)

File test.html có nội dung code như sau:

<html>
<body>

<form action="xuly.php" method="post">
Tên: <input type="text" name="ten" /><br />
Tuổi: <input type="text" name="tuoi" />
<input type="submit" />
</form>

</body>
</html>

Và một file nữa là xuly.php

Chào bạn: <?php echo $_POST["ten"]; ?>!<br />
Tuổi là: <?php echo $_POST["tuoi"]; ?>.</body>

Giải thích:

  • $_POST[‘ten’] chính là phương thức truyền dữ liệu hoặc bạn cũng có thể thay bằng $_GET[‘ten’]
  • Khi chạy file test.html ấn vào submit nó sẽ nhảy qua trang xuly.php và viết ra dữ liệu đã truyền vào

Ok bây giờ thử chạy file test.html bằng cách dán localhost/test.html lên trình duyệt xem nào!

Sau khi nhập tên và năm sinh nó sẽ viết ra trình duyệt tên cùng năm sinh bạn đã nhập vào.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn tạo Form đăng ký bằng PHP để thực hiện đăng ký thành viên lưu vào Database nữa nhé!

Xem thêm: Tạo trang thêm bài viết bằng PHP

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…