Hàm basename() trong PHP

Trong bài viết về hàm pathinfo chúng ta đã biết cách lấy thông tin của một đường dẫn URL bất kỳ. Và khi var_dump ra thì nó cũng chứa basename. Vậy hàm basename() trong php là gì? Hãy tìm hiểu ở trong bài viết này.

Định nghĩa:

Hàm basename() sẽ trả về tên tệp từ một đường dẫn.

Cú pháp:

basename(path, suffix)

Giá trị tham số:

path Yêu cầu. Chỉ định một đường dẫn tệp
suffix Không bắt buộc. Một phần mở rộng tệp. Nếu tên tệp có phần mở rộng tệp này, phần mở rộng tệp sẽ bị cắt

Ví dụ:

<?php
$path = "http://localhost/demo/filename.php";

echo basename($path) ."<br/>";

echo basename($path,".php");
?>

Kết quả:

filename.php
filename

Như bạn thấy đó với hàm basename thì nó chỉ lấy tên tệp mà thôi. Còn những cái khác nó không lấy. Bạn sẽ thấy sự khác biệt với hàm pathinfo đúng không nào.

Kết luận: Với basename bạn sẽ biết được tên của tập tin, hãy áp dụng bài tập trong ví dụ của mình đã nêu ở trên để hiểu rõ hơn nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…