Hàm basename() trong PHP

Trong bài viết về hàm pathinfo chúng ta đã biết cách lấy thông tin của một đường dẫn URL bất kỳ. Và khi var_dump ra thì nó cũng chứa basename. Vậy hàm basename() trong php là gì? Hãy tìm hiểu ở trong bài viết này.

Định nghĩa:

Hàm basename() sẽ trả về tên tệp từ một đường dẫn.

Cú pháp:

basename(path, suffix)

Giá trị tham số:

pathYêu cầu. Chỉ định một đường dẫn tệp
suffixKhông bắt buộc. Một phần mở rộng tệp. Nếu tên tệp có phần mở rộng tệp này, phần mở rộng tệp sẽ bị cắt

Ví dụ:

<?php
$path = "http://localhost/demo/filename.php";

echo basename($path) ."<br/>";

echo basename($path,".php");
?>

Kết quả:

filename.php
filename

Như bạn thấy đó với hàm basename thì nó chỉ lấy tên tệp mà thôi. Còn những cái khác nó không lấy. Bạn sẽ thấy sự khác biệt với hàm pathinfo đúng không nào.

Kết luận: Với basename bạn sẽ biết được tên của tập tin, hãy áp dụng bài tập trong ví dụ của mình đã nêu ở trên để hiểu rõ hơn nhé.