Chức năng hữu ích trong file functions.php

Functions.php là tập tin đóng vai trò quan trọng trong WordPress. Nó là một file gồm nhiều chức năng giúp cho website hoạt động hiệu quả.

Một số nhiệm vụ thường gặp như:

  • Thêm Google Analytics và header
  • Tắt thông báo lỗi khi đăng nhập
  • Tắt phiên bản WordPress

Và còn nhiều chức năng khác nữa. Tham khảo bài viết này để biết file functions.php có những gì hay ho nhé!

1. Xóa phiên bản WordPress

Để bảo mật WordPress hiệu quả bạn nên dùng đoạn mã này để xóa phiên bản. Để tránh việc dòm ngó của hacker.

function remove_wp_version() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'remove_wp_version');

2. Thay đổi dòng chữ Copyright ở dưới chân

Hầu hết mọi Theme đều có một dòng chữ bản quyền ở dưới chân. Để thay đổi bạn hãy dùng đoạn mã này:

function change_admin_footer () {
echo 'Thiết kế bởi <a href="https://quynhweb.pro/" target="_blank">Quách Quỳnh</a></p>';
}
add_filter('admin_footer_text', 'change_admin_footer');

3. Thêm Google Analytics vào khu vực Header

<?php
add_action('wp_head', 'add_googleanalytics');
function add_googleanalytics() { ?>
// Thay đoạn này bằng Google Analytics Tracking ID
<?php } ?>

4. Tắt thông báo lỗi khi đăng nhập

Nên thêm chức năng này vào website để Hacker không thể biết được lỗi đăng nhập là gì.

function no_wordpress_errors(){
return 'Có cái gì đó sai sai!';
}
add_filter( 'login_errors', 'no_wordpress_errors' );

5. Thêm một menu tùy chỉnh

function custom_new_menu() {
register_nav_menu('my-custom-menu',__( 'Menu Tùy Chỉnh' ));
}
add_action( 'init', 'custom_new_menu' );

Khai báo Menu ngoài Theme bằng đoạn:

<?php
wp_nav_menu( array(
'theme_location' => 'custom-menu',
'container_class' => 'custom-menu-class' ) );
?>

Có thể đặt bất cứ ở đây. Chẳng hạn như Footer.php.

6. Tạo chức năng đọc thêm (Read More)

function new_excerpt_more($more) {
global $post;
return '<a class="readmore" href="'.%20get_permalink($post->ID)%20.%20'"> Đọc thêm...</a>';
}
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

7. Thêm một Widget mới bất kỳ

function widget_area() {
$args = array(
'id' => 'sidebar',
'name' => __( 'Tên Sidebar', 'text_domain' ),
'description' => __( 'Đoạn văn bản mô tả', 'text_domain' ),
'before_title' => '<div class="sidebar">',
'after_title' => '</div>',
'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</aside>',
);
register_sidebar( $args );
}
add_action( 'widgets_init', 'widget_area' );

Xem thêm: Thêm chức năng sidebar, footer trong WordPress

8. Crop hình ảnh Thumbnails

add_image_size( 'sidebar-thumb', 150, 150, true );
add_image_size( 'home-thumb', 300, 300 );
add_image_size( 'single-thumb', 800, 800 );

Để hoạt động bạn sẽ phải tìm tới content.php

đoạn mã dạng the_post_thumbnail(); khai báo lại the_post_thumbnail(‘home-thumb’); Sau đó dùng plugin như Force Regenerate Thumbnails để Crop ảnh.

Xem thêm: Cách resize ảnh thu nhỏ (Thumbnails) trong WordPress

9. Xóa bỏ CPanel Welcome

remove_action('welcome_panel', 'wp_welcome_panel');

Kết luận: Với một số chức năng hữu ích này sẽ giúp cho website WordPress trở nên tuyệt vời hơn. Hãy thực hành ngay sau khi đọc xong bằng cách đưa code vào functions.php rồi thử nghiệm xem kết quả như thế nào nhé!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…