[Bài 8] Thêm chức năng sidebar, footer trong WordPress

Đến bài thứ 8 xem như bạn đã xây dựng nên bộ khung gần như hoàn chỉnh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn thêm widget sidebar và footer trong WordPress để hoàn thiện hơn bộ Theme.

Sidebar nếu chưa thêm function cho nó thì khi bạn vào Widget sẽ không có. Vì thế công việc cần làm đó là dùng đoạn code dưới đây cho vào functions.php

add_action( 'widgets_init', 'mytheme_sidebars' );
function mytheme_sidebars() {
$args = array(
'name' => 'Main Sidebar %d',
'id' => 'main-sidebar',
'description' => 'Main sidebar for mytheme',
'class' => '',
'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h2>'
);

register_sidebar( 3, $args );

}

Lưu ý:

  • Mỗi widget là một id khác nhau. Nếu bạn muốn thêm một widget thứ 2 thì phải thay đổi ‘id’ => ‘widget-thu-hai’,
  • register_sidebar( 3, $args ); Số 3 là số lượng widget cần đăng ký

Sau khi thêm vào bạn vào Apperance => Widget sẽ thấy một khu vực cho phép thêm các Widget trong sidebar

sidebar

Khi muốn tái sử dụng sidebar ở các trang khác như index.php, single.php thì bạn chỉ cần đặt đoạn mã này gọi ra là được.

<?php get_sidebar();?>

Tạo nhiều Footer widget cho theme WordPress

function mytheme_widgets_init() {
register_sidebar( array(
'name' => esc_html__( 'Sidebar', 'mytheme' ),
'id' => 'sidebar-1',
'description' => esc_html__( 'Add widgets here.', 'mytheme' ),
'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</section>',
'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
'after_title' => '</h2>',
) );

register_sidebar( array(
'name' => esc_html__( 'Footer 1', 'mytheme' ),
'id' => 'footer-1',
'description' => esc_html__( 'Add widgets here.', 'mytheme' ),
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4 class="widget-title">',
'after_title' => '</h4>',
) );

register_sidebar( array(
'name' => esc_html__( 'Footer 2', 'mytheme' ),
'id' => 'footer-2',
'description' => esc_html__( 'Add widgets here.', 'mytheme' ),
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4 class="widget-title">',
'after_title' => '</h4>',
) );

register_sidebar( array(
'name' => esc_html__( 'Footer 3', 'mytheme' ),
'id' => 'footer-3',
'description' => esc_html__( 'Add widgets here.', 'mytheme' ),
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h4 class="widget-title">',
'after_title' => '</h4>',
) );
}
add_action( 'widgets_init', 'mytheme_widgets_init' );

Tiếp theo xoá toàn bộ code trong footer.php và thay thế bằng đoạn mã này

</div><!-- #content -->

<footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<?php dynamic_sidebar('footer-1'); ?>
</div><!-- .col-md-4 -->
<div class="col-md-4">
<?php dynamic_sidebar('footer-2'); ?>
</div><!-- .col-md-4 -->
<div class="col-md-4">
<?php dynamic_sidebar('footer-3'); ?>
</div><!-- .col-md-4 -->
</div><!-- .row -->
<div class="site-info">
&copy; <?php bloginfo( 'name' );
echo ' - ';
echo date("Y"); ?>
</div><!-- .site-info -->
</div><!-- .container -->
</footer><!-- #colophon -->
</div><!-- #page -->

<?php wp_footer(); ?>

</body>
</html>

Khá đơn giản phải không nào. Với bài viết thêm chức năng sidebar và footer cho WordPress bạn đã gần như tạo xong một Theme cho riêng mình rồi đấy.

Related Posts

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…

Hướng dẫn chỉnh sửa theme WordPress

Trước đây mới làm quen với nền tảng WordPress mình cảm thấy khá khó khăn không biết làm thế nào để chỉnh sửa theme Wordpres, mãi một…