Tìm hiểu về hàm (Function) trong PHP

Hàm (Function) trong PHP là một trong những kiến thức cần nắm vững. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, khai báo và cách sử dụng hàm dễ dàng.

Khái niệm hàm (Function) trong PHP

Hàm là một khối câu lệnh được lập trình viên viết ra với mục đích sử dụng nhiều lần trong PHP mà không cần phải viết lại. Hàm chỉ chạy khi có một lời gọi hàm từ một nơi nào đó. Mỗi một hàm sẽ được đặt tên riêng biệt không trùng lặp với bất cứ hàm nào.

Hàm không có tham số

Cách viết:

function functionName() {
//code to be executed
}
  • functionName: đây là tên hàm, không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu hàm tên gồm 2 từ thì chỉ được đặt dấu “_”. Ví dụ: day_la_ham. Không được pháp để khoảng trống, dấu “-“.

Ví dụ:

<?php
function Hello(){
echo "Xin chào";
}
Hello();
?>

Hàm có tham số

Cách viết:

function Name($a, $b, $c, ....) {

// Code

}

Ví dụ:

<?php
function Hello($name, $age){
echo "Chào bạn ".$name." ". $age."<br>";
}
Hello("Lê Văn Minh","28 tuổi");
Hello("Đỗ Thái Học","30 tuổi");
?>

Lệnh return

Lệnh return dùng để trả về cho hàm một giá trị sau khi thực thi xong. Return trong PHP sẽ chỉ thực hiện các dòng lệnh nằm phía trước nó còn phía sau sẽ không thực thi.

<?php
function TinhTong($a, $b) {
$c = $a + $b;
return $c;
}
$result = TinhTong(2,5);
echo $result;
?>

Kết luận: Hàm sẽ được sử dụng rất nhiều trong ngôn ngữ lập trình PHP. Vì vậy bạn cần phải am hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn. Bài viết này giúp bạn hiểu hơn về Hàm trong PHP là gì rồi đúng không nào.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…