Thuộc tính letter-spacing trong CSS

Letter-spacing là một thuộc tính làm việc với văn bản được sử dụng trong một vài trường hợp cần thiết. Khi dùng letter-spacing CSS sẽ làm tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các phần tử trong cùng một văn bản.

Cú pháp:

letter-spacing: normal|length|initial|inherit;

Giải thích:

  • Normal: giá trị mặc định. Không tạo ra khoảng cách
  • length: Tạo ra khoảng cách. Sử dụng các đơn vị như px, pt, em, rem…
  • inherit: Thừa hưởng từ thành phần cha

Thực hiện ví dụ sau đây:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.p1 {
  letter-spacing: 3px;
}

.p2 {
  letter-spacing: 2px;
}

.p3 {
  letter-spacing: -1px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 class="p1">Đây là dòng văn bản 1</h1>
<h1 class="p2">Đây là dòng văn bản 2</h1>
<h1 class="p3">Đây là dòng văn bản 3</h1>

</body>
</html>

Kết quả là:

letter-spacing

Mặc dù 3 dòng đó đều là H1 tuy nhiên letter-spacing lại có giá trị khác nhau nên sẽ có khoảng cách khác nhau. Khi đặt giá trị âm (-) thì khoảng cách sẽ thu lại. Còn ngược lại sẽ tăng lên.

Với thuộc tính letter-spacing bạn hãy ghi nhớ và áp dụng khi xây dựng Frontend của trang web. Trong vài trường hợp cũng cần tới nó đấy.

Related Posts

Hover-CSS-1

Hiệu ứng rê chuột trong CSS

CSS là ngôn ngữ trang trí với nhiều hiệu ứng hay. Bạn sẽ thường gặp nhất là khi di chuyển chuột vào một liên kết (Link) hay…

Mẫu Form đăng nhập HTML và CSS đẹp mắt

Trong một số bài viết trên blog này mình đã chia sẻ về cách tạo một Form đăng nhập đơn giản. Nhưng để có một Form đẹp…

form-lien-he-4

Hướng dẫn tạo form liên hệ bằng HTML, CSS

Form liên hệ là một chức năng không thể thiếu cho blog, website. Thông qua Form độc giả, khách hàng có thể yêu cầu admin trợ giúp…

css-code-1

8 Cách viết CSS chuẩn, dễ đọc và tối ưu

Nói tới xây dựng giao diện phía Front-end không thể thiếu CSS. Ngôn ngữ được sử dụng phổ biến để sắp xếp bố cục các phần tử…

Thuộc tính text-shadow trong CSS

Trong những lúc rảnh rỗi mình thường hay nghịch ngợm một vài thứ hay ho tìm thấy trên internet. Đối với CSS thì text-shadow cũng là thuộc…

Thuộc tính Overflow trong CSS

Khi thiết kế web với HTML và CSS đôi khi chúng ta sẽ gặp phải tình trạng văn bản (text) bị tràn ra khỏi phần tử HTML…