Tạo Controller trong Laravel 8

Bộ điều khiển Controller trong mô hình MVC đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý dữ liệu. Nó là khu vực trung gian giữa Views và Model. Tại đây chúng ta sẽ viết các hàm chức năng để vận hành hệ thống trơn tru. Nếu bạn chưa biết cách tạo Controller trong Laravel hãy đọc ngay bài viết dưới đây.

Cách 1: Sử dụng Migrations để khởi tạo Controller

Gõ lệnh sau

php artisan make:controller TestController

TestController: là tên do bạn đặt tùy ý. Có thể đặt là Test cũng được.

Và sau đó hãy truy cập vào thư mục C:xampphtdocsblogappHttpControllers bạn sẽ thấy một tập tin mới được tạo ra.

Cách 2: Khởi tạo Controller bằng cách thủ công

Tạo một tập là TestController.php với đoạn mã sau

<?php

namespace AppHttpControllers;

use IlluminateHttpRequest;

class TestController extends Controller
{
    //
}

[alert-box text=”Lưu ý: class TestController phải trùng với tên file”]

Viết hàm chức năng trong Controller

Tại Controller bạn sẽ đặt nhiều hàm chức năng khác nhau tại đây.

controller-laravel

Kết nối route tới Controller

Hãy đọc lại Route trong Laravel 8 để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động nhé.

Route::get('/trangchu', 'AppHttpControllers[email protected]');

Kết nối Views với Controller

Để cho dữ liệu truyền từ Controller hoặc Request tới views trong function chỉ cần viết lệnh return views('tap_tin').

Views sẽ nằm tại thư mục C:xampphtdocsblogresourcesviews.

Kết nối Controller với Model

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Qua bài này bạn sẽ biết tạo Controller trong Laravel với hai cách mình đã nêu ở trên. Đọc đến đây bạn cần thực hành tới đó sẽ tốt hơn so với việc đọc đơn thuần. Chúc bạn thành công!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…