Tạo chức năng chỉnh sửa tập tin trong PHP

Nếu bạn đã từng sử dụng qua một số CMS như WordPress sẽ có chức năng chỉnh sửa giao diện (Theme Editor) cho phép can thiệp vào bên trong các đoạn mã. Với ngôn ngữ PHP chúng ta cũng hoàn toàn làm được như thế. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn xây dựng một chức năng cho phép thay đổi tập tin bất kỳ trong PHP.

update-file-php

Ví dụ này mình sẽ thực hiện với tập tin style.css.

Tạo một file tên là edit_css.php với nội dung:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>Thay đổi nội dung CSS trong PHP</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
  $file = "style.css";
  if(isset($_POST['text']))
  {
    $updatefile = $_POST['text'];
    file_put_contents($file, $updatefile);
  }
?>

</form>

<div class="form-group">
  <form action="" method="post">
   <textarea class="form-control" rows="10" name="text" id="text">
   	<?php
      $content = file_get_contents($file);
      echo htmlspecialchars($content);
    ?>
   </textarea>
   <br>
   <input type="submit" value="Cập nhật" />
  </form>
</div>

</body>
</html>

Giải thích đoạn code:

 • Với đoạn mã này trước tiên sẽ đặt một biến $file = ‘style.css’; để lấy nội dung từ tập tin style.css (File này bạn tạo ra nằm chung thư mục với edit_css.php)
 • Tiếp theo dùng isset() để kiểm tra đoạn văn bản có được cập nhật hay không
 • Tạo biến $updatefile và dùng phương thức POST để lấy dữ liệu từ name=’text’
 • Sử dụng file_put_contents($file, $updatefile); để cập nhật sự thay đổi từ $updatefile ghi vào $file

Kết luận: Với chức năng này bạn sẽ cập nhật bất kỳ tập tin nào đó trong khu vực quản trị CPANEL mà không phải vào sửa từng file. Khá tiện lợi và dễ dàng đối với admin.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…