Phân biệt Require và Include trong PHP

Trong lập trình PHP có 2 hàm dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng đó là require()include() chúng đều có chức năng là import tập tin khác vào file hiện tại. Nhưng chắc chắn ngoài điểm giống nhau sẽ có sự khác biệt. Vậy require và Include khác nhau ở chỗ nào hãy tìm hiểu nhé!

Require trong PHP

Require sẽ tạo ra cảnh báo lỗidừng chương trình ngay lập tức.

Để cho dễ hiểu trước hết bạn sẽ tạo ra 2 tập tin là test.php và import.php

Đoạn code trong test.php

<?php
require ‘import.php’;
echo ‘Xin Chào! Đây là file test.php’;
?>

Đoạn code trong import.php

<?php
echo ‘Đây là file import.php<br/>’;
?>

Khi chạy file test.php bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

require-trong-php

Nhưng nếu bây giờ bạn xoá file import.php đi thì sao? Thử nhé!

require-trong-php-1

Vâng và kết quả chương trình không còn chạy được nữa.

Include trong PHP

Hàm Include() sẽ tạo ra cảnh báo nhưng chương trình vẫn tiếp tục chạy.

Cũng ví dụ trên bạn thay require bằng include nhé! 

Bạn thấy đấy file test.php vẫn thực thi bình thường nhưng có xuất hiện báo lỗi.

Require_once trong PHP

Khi viết code PHP nếu sử dụng include hoặc require hơn 1 lần sẽ rất dễ xảy ra xung đột. Vì thế lúc này cần dùng tới require_once.

Bạn sẽ tạo ra tập tin là test.php

Code test.php

<?php
require_once ‘import.php’;
require_once ‘import.php’;
echo ‘Xin Chào! Đây là file test.php’;
?>

Bây giờ bạn load file test.php để xem kết quả.

Và bạn sẽ thấy rằng mặc dù require_once được thêm 2 lần nhưng nó chỉ chạy 1 duy nhất mà thôi. Còn file 2 sẽ không có tác dụng gì cả.

Chương trình thông báo lỗi và dừng ngay tương tự như require.

Include_once trong PHP

Cũng tương tự như include, nó sẽ import tập tin chỉ 1 lần duy nhất tuy xuất hiện cảnh báo nhưng chương trình vẫn hoạt động.

Kết luận: Qua các ví dụ trên bạn đã hiểu về cách sử dụng include và require trong PHP rồi đúng không. Ngoài ra cũng đừng bỏ lỡ series hướng dẫn lập trình php với những bài viết dễ hiểu và chi tiết tại Quach Quynh blog nhé!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…