Kết nối Database trong PHP

Để lưu trữ thông tin trong ngôn ngữ lập trình PHP bạn sẽ phải kết nối kết nối PHP với SQL Server. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Database trong PHP với vài bước đơn giản.

Kết nối php với MySQL Xampp bằng Mysqli_connect

Muốn kết nối được cơ sở dữ liệu (CSDL) trước tiên bạn cần tạo Database. Truy cập vào localhost/phpmyadmin

Tiếp theo nhấp vào tab Databases => Điền tên cơ sở dữ liệu vào ô trống (Create database) tiếp theo chọn utf8_general_ci và nhấn vào Create

databases

Mysqli_connect trong PHP

<?php
$connect = mysqli_connect ('localhost', 'root', '', 'data') or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
if($connect) {
echo "Kết nối thành công!";
}
mysql_close($connect);
?>

Giải thích đoạn trên:

Trước tiên bạn đặt một biến là $conn, mysql_connect chính là lệnh kết nối tới localhost, tên user mặc định là root và cơ sở dữ liệu là data

Và lệnh if…else dùng để xuất hiện thông báo.

mysqli_set_charset($conn, 'UTF8'); khi bạn thêm vào sẽ không bị lỗi Font khi hiển thị tiếng Việt

mysqli_close($conn); dùng để ngắt kết nối

Hoặc cũng có một cách viết khác nữa

<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$data = "data";
$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $data);
mysqli_set_charset($conn, 'UTF8');
if($conn) {
echo "Kết nối thành công";
exit();
}
?>

Vậy là mình đã hướng dẫn bạn phương thức kết nối PHP với MySQL rồi đấy. Không khó phải không nào? Nó là công việc cần thiết nếu bạn muốn ghi và xuất dữ liệu từ Database ra trình duyệt.

Chúc bạn thành công!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…