Hàm str_replace trong PHP

Str_replace nhìn qua thôi cũng phần nào đoán được chức năng của nó làm gì rồi đúng không nào. Trong ngôn ngữ PHP nó thuộc vào hàm được thông dụng và được dùng phổ biến. Bạn đang tìm hiểu về hàm str_replace trong PHP. Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về nó.

Cú pháp:

str_replace($text, $replace, $string);

Giải thích:

  • $text: chuỗi bạn muốn thay
  • $replace: chuỗi dùng để thay
  • $string: chuỗi gốc

Ví dụ:

<?php 
$string ='Đây là văn bản gốc';
$text = 'văn bản';
$replace = 'text';
$result = str_replace($text, $replace, $string);
echo $result;
?>

Kết quả sau khi thay thế chuỗi

Đây là text gốc

Hoặc bạn cũng có thể viết

$result = str_replace('văn bản', 'text', 'Đây là văn bản gốc');

Với Str_replace() bạn sẽ dùng để thay thế văn bản một cách dễ dàng. Còn nhiều hàm khác liên quan tới chuỗi khi học lập trình PHP. Hãy ghé thăm blog của mình mỗi ngày để bổ sung thêm nhiều kiến thức thú vị về ngôn ngữ lập trình này nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…