Str_replace nhìn qua thôi cũng phần nào đoán được chức năng của nó làm gì rồi đúng không nào. Trong ngôn ngữ PHP nó thuộc vào hàm được thông dụng và được dùng phổ biến. Bạn đang tìm hiểu về hàm str_replace trong PHP. Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về nó.

Cú pháp:

str_replace($text, $replace, $string);

Giải thích:

  • $text: chuỗi bạn muốn thay
  • $replace: chuỗi dùng để thay
  • $string: chuỗi gốc

Ví dụ:

<?php 
$string ='Đây là văn bản gốc';
$text = 'văn bản';
$replace = 'text';
$result = str_replace($text, $replace, $string);
echo $result;
?>

Kết quả sau khi thay thế chuỗi

Đây là text gốc

Hoặc bạn cũng có thể viết

$result = str_replace('văn bản', 'text', 'Đây là văn bản gốc');

Với Str_replace() bạn sẽ dùng để thay thế văn bản một cách dễ dàng. Còn nhiều hàm khác liên quan tới chuỗi khi học lập trình PHP. Hãy ghé thăm blog của mình mỗi ngày để bổ sung thêm nhiều kiến thức thú vị về ngôn ngữ lập trình này nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *