Hàm Json_encode, Json_decode trong PHP

Để xử lý chuỗi trong PHP có nhiều hàm khác nhau. Tuy nhiên làm việc với Json sẽ chỉ có json_encode và json_decode. Vậy làm thế nào để sử dụng 2 hàm này dễ dàng với ngôn ngữ PHP?

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi dữ liệu trong PHP sang dữ liệu JSON và ngược lại bằng cách sử dụng phần mở rộng PHP JSON.

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation. JSON được thiết kế như một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ.

Định dạng JSON giúp con người có thể đọc được và máy tính dễ dàng phân tích cú pháp. Mặc dù cú pháp JSON bắt nguồn từ JavaScript , nhưng nó được thiết kế để không phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Hàm json_encode trong PHP

Hàm json_encode() được sử dụng để mã hóa một giá trị thành định dạng JSON.

Cú pháp:

json_encode($value);

Ví dụ:

<?php
$person = [
    'name' => 'Quach Quynh',
    'age' => 100,
    'website' => 'quachquynh.com',
];

header('Content-type:application/json');
echo json_encode($person);
?>

Qua ví dụ trên bạn sẽ thấy dữ liệu đầu vào là mảng.

Tiếp theo dùng Content-Type đóng vai trò là một tiêu đề HTTP được sử dụng để chỉ ra loại phương tiện của tài nguyên và trong trường hợp phản hồi (Response). Nó sẽ thông báo cho trình duyệt về loại nội dung thực sự của nội dung được trả về.

Và cuối cùng dùng json_encode để in dữ liệu ra màn hình.

json-encode

Hàm json_decode trong PHP

Cú pháp:

json_decode($value);

Hàm json_decode() dùng để chuyển đổi chuỗi được mã hóa JSON thành kiểu dữ liệu PHP phù hợp.

Hãy chạy ví dụ sau:

<?php

$data = '{"ten":"Admin","tuoi":20}';

$result = json_decode($data);

var_dump('<pre>');
print_r($result);
var_dump('</pre>');

Kết quả trả về là:

json-decode

Với kiến thức về json_encode() và json_decode() bạn cảm thấy có thú vị không? Đây là một trong những hàm khá phổ biến và sử dụng nhiều. Vì vậy nên nghiên cứu kỹ sẽ rất tốt khi làm chủ ngôn ngữ PHP đấy.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *