Hàm array_slice trong PHP

Tìm hiểu về hàm array_slice trong PHP với các ví dụ đơn giản dễ hiểu ngay sau đây.

Array trong PHP là mảng chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Chẳng hạn bạn có một danh sách ô tô khi biểu diễn dưới dạng mã sẽ như thế này array(“Volvo”“BMW”“Toyota”).

Trong một số trường hợp chúng ta cần cắt mảng để sử dụng. Lúc này bạn sẽ cần tới hàm Hàm array_slice trong PHP.

Hàm array_slice trong PHP và cách sử dụng
Hướng dẫn hàm array_slice trong PHP

Hàm array_slice sẽ cắt bỏ phần tử của mảng, giữ lại những phần tử được chọn.

Cú pháp:

array_slice($array, $offset [, $lenght, $reoder]);

Trong đó:

  • $array: là mảng truyền vào
  • $offset đây là vị trí của phần tử đầu tiên sẽ được giữ lại.
  • $lenght đây là số phần tử sẽ được giữ lại.
  • $reoder đây là tham số kiểu boolean, nếu bằng TRUE thì hàm sẽ giữ nguyên khóa của các phần tử, ngược lại sẽ thay đổi các khóa của các phần tử được giữ lại.

Ví dụ:

<?php
$a=array("red","green","blue","yellow","brown");
print_r(array_slice($a,2));
?>

Kết quả:

Array ( [0] => blue [1] => yellow [2] => brown )

Vị trí bắt đầu của một mảng sẽ là 0. Như ví dụ trên thì bắt đầu 0 là red, như vậy là array_slice($a,2) sẽ bắt đầu tử blue.

Cũng với ví dụ trên bạn sẽ thay bằng

print_r(array_slice($a,3,4));
  • 3 là vị trí bắt đầu cắt
  • 4 là vị trí kết thúc mảng cần cắt

Kết luận: Với hàm array_slice bạn đã biết thêm một phần kiến thức về mảng rồi. Tuy đơn giản nhưng sẽ có một lúc nào đó bạn cần dùng tới nó. Hãy đọc và thực hành để ghi nhớ nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…