Tìm hiểu về hàm array_slice trong PHP với các ví dụ đơn giản dễ hiểu ngay sau đây.

Array trong PHP là mảng chứa nhiều giá trị cùng một lúc. Chẳng hạn bạn có một danh sách ô tô khi biểu diễn dưới dạng mã sẽ như thế này array(“Volvo”“BMW”“Toyota”).

Trong một số trường hợp chúng ta cần cắt mảng để sử dụng. Lúc này bạn sẽ cần tới hàm Hàm array_slice trong PHP.

Hàm array_slice trong PHP và cách sử dụng
Hướng dẫn hàm array_slice trong PHP

Hàm array_slice sẽ cắt bỏ phần tử của mảng, giữ lại những phần tử được chọn.

Cú pháp:

array_slice($array, $offset [, $lenght, $reoder]);

Trong đó:

  • $array: là mảng truyền vào
  • $offset đây là vị trí của phần tử đầu tiên sẽ được giữ lại.
  • $lenght đây là số phần tử sẽ được giữ lại.
  • $reoder đây là tham số kiểu boolean, nếu bằng TRUE thì hàm sẽ giữ nguyên khóa của các phần tử, ngược lại sẽ thay đổi các khóa của các phần tử được giữ lại.

Ví dụ:

<?php
$a=array("red","green","blue","yellow","brown");
print_r(array_slice($a,2));
?>

Kết quả:

Array ( [0] => blue [1] => yellow [2] => brown )

Vị trí bắt đầu của một mảng sẽ là 0. Như ví dụ trên thì bắt đầu 0 là red, như vậy là array_slice($a,2) sẽ bắt đầu tử blue.

Cũng với ví dụ trên bạn sẽ thay bằng

print_r(array_slice($a,3,4));
  • 3 là vị trí bắt đầu cắt
  • 4 là vị trí kết thúc mảng cần cắt

Kết luận: Với hàm array_slice bạn đã biết thêm một phần kiến thức về mảng rồi. Tuy đơn giản nhưng sẽ có một lúc nào đó bạn cần dùng tới nó. Hãy đọc và thực hành để ghi nhớ nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *