Hàm addslashes trong PHP

Khi viết code PHP bạn sẽ cần dùng tới hàm addslashes trong PHP để sử dụng để trả về một chuỗi trích dẫn có dấu gạch chéo. Nó hoạt động với một số ký tự:

  • Dấu ngoặc kép (‘)
  • Dấu ngoặc kép (“)
  • Blackslash (|)
  • NUL (byte NUL)

Chẳng hạn để in một chuỗi ra màn hình trong PHP bạn sẽ viết như sau:

<?php 
echo 'Xin chào bạn hiền!';
?>

Như với trường hợp bạn muốn in dòng chữ I’m Blogger thì sao nhỉ?

Nếu viết như bên dưới sẽ xảy ra lỗi

<?php 
echo 'I'm Blogger'; 
?>

Cách viết chuỗi (String) với hàm addslashes trong PHP

<?php 
$str = 'What does "WHO" mean?'; 
echo $str."<br/>"; 
echo addslashes($str); 
?>

Kết quả:

What does "WHO" mean?
What does "WHO" mean?

Hàm addslashes sẽ được sử dụng để chuẩn bị một chuỗi để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và các truy vấn cơ sở dữ liệu.

Đây là một hàm có độ phổ biến rộng rãi khi học lập trình PHP. Chính vì thế bạn cần ghi nhớ và thực hành về nó.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…