Cách tạo phân trang trong Laravel

Phân trang hay còn gọi là Pagination ở trong Laravel Framework được hỗ trợ khá tốt. Chỉ vài dòng mã thôi bạn đã tạo ra được phân trang rồi. Nếu đem so sánh với Codeigniter thì nó dễ thực hiện hơn rất nhiều.

Hơn nữa Pagination của Laravel cũng tương thích với Bootstrap cho nên bạn sẽ không cần phải dùng CSS quá nhiều ở đây.

Hướng dẫn tạo phân trang trong Laravel

Bước 1: Thêm dòng lệnh vào BlogModel.php

$value=DB::table('posts')->paginate(3);

phan-trang-laravel

Bước 2: Viết lệnh cho BlogController.php

Xem lại bài Bài 4: Lấy dữ liệu từ Database bằng Model trong Laravel để lấy code

phan-trang-laravel-1

Bước 3: Tại home.blade.php tại View

Bạn sẽ chèn thêm một đoạn mã

{{$viewdata->links("pagination::bootstrap-4")}}

Tạo thêm một file là name.blade.php để custom phân trang

Lấy code tại đây

Bước 4: Tạo route tại web.php

Route::get('/', 'AppHttpControllers[email protected]');

Kết quả

phan-trang-laravel-2

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi thôi bạn đã sở hữu một cái Pagination tuyệt đẹp cho website rồi. À quên khi thực hiện bạn đừng quên nhúng Bootstrap vào nhé!

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…