bootstrap

Hướng dẫn thiết kế web bằng Bootstrap

Bootstrap là một trong những Framework hỗ trợ tốt về phía Front-end. Các lập trình viên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi sử dụng nó. Đây là thư viện tích hợp CSS…

back-to-top

Tạo nút back to top bằng jQuery

Nút back to top là chức năng giúp cho người đọc quay lên đầu trang nhanh thay vì phải kéo chuột liên tục. Đặc biệt những bài viết có nội dung dài lê thê nó…

menu-responsive-1

Tạo Menu Responsive bằng CSS và jQuery

Website thân thiện với mobile ngày càng được áp dụng để thiết kế một trang web. Với một cái menu có thể co giãn trên mọi thiết bị khá cần thiết. Người dùng sẽ truy…

dropdown-menu-jquery

Tạo menu xổ xuống khi click bằng jQuery

Hầu hết mọi website đều có menu. Thông thường mọi người sẽ dùng CSS để làm chức năng này. Nhưng số khác lại thích sử dụng jQuery hơn. Đối với Front-end thì jQuery là thư…