Chia sẻ miễn phí 5000 câu lệnh để sử dụng ChatGPT như một PRO

Bạn đã từng thắc mắc làm thế nào để sử dụng ChatGPT một cách chuyên nghiệp? Hôm nay, chúng tôi mang đến cho bạn một quà tặng…