Câu lệnh tạo Database trong MySQL Server

Để tạo cơ sở dữ liệu (Database) trong MySQL Server bạn dùng đến 2 cách. Cách thông thường là truy cập vào Phpmyadmin hoặc là dùng câu lệnh PHP. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Database trong SQL nhanh chóng.

Hướng dẫn tạo Database trong MySQL Server

Cú pháp:

CREATE DATABASE co_so_du_lieu;

CREATE DATABASE: khoá để tạo cơ sở dữ liệu, bắt buộc phải viết.

Ví dụ:

Tạo Database với tên là data.

CREATE DATABASE data;

Nhưng với lệnh trên thì bạn sẽ không biết được liệu chúng ta đã tạo Database nào có tên như vậy chưa. Bây giờ sẽ thêm 1 câu lệnh là IF NOT EXISTS nó có tác dụng thông báo lỗi nếu trùng tên với cơ sở dữ liệu đã tạo rồi.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS data;

Tiếp theo bạn cũng phải thêm dòng lệnh nữa để không bị lỗi font khi hiển thị tiếng Việt.

CHARACTER SET ‘utf8’ COLLATE ‘utf8_general_ci’

Đoạn code đầy đủ như sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS data CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_general_ci';

Thực hành tạo Database kết hợp với PHP:

Tạo 1 file tên là tao_database.php (Nằm trong thư mục htdocs C:xampphtdocs)

<html>
<head>
<title>Tao MySQL Database</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die('Ket noi that bai: ' . mysql_error());
echo 'Ket noi thanh cong
';
$sql = 'CREATE DATABASE data';
$result = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $result )
{
die('Khong the tao co so du lieu:
 ' . mysql_error());
}
echo "Co so du lieu data duoc tao thanh cong";
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>

Sau đó bạn dán link localhost/tao_database.php lên trình duyệt để chạy.

Bạn sẽ nhận được thông báo cơ sở dữ liệu tạo thành công.

Tiếp theo vào localhost/phpmyadmin để kiểm tra xem nó đã tạo thành công chưa nhé!

Hoặc cách nữa đó là bạn tạo ngay trong Phpmyadmin

tao-database-trong-mysql-server

Bằng cách truy cập vào localhost/phpmyadmin => Ấn vào tab SQL dán code vào đó.

Oke chưa nào! Khá đơn giản phải không? Ngoài ra bạn cũng đừng bỏ lỡ lệnh tạo bảng trong SQL server với các bước hướng dẫn chi tiết nữa nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…