.Parents() trong jQuery và ví dụ thực tế

Phương thức .parents() trong jQuery có chức năng xác định thành phần tổ tiên cho một phần tử HTML nào đó. Bằng cách đi ngược lên cây DOM. Nó có thể kết hợp cả với bộ chọn (Selector).

Parents() jQuery khi học bạn sẽ thấy nó gần giống với Closest. Tuy nhiên trước khi phân biệt được bạn cần tìm hiểu về nó trước đã.

Cú pháp:

// .parents()

$('li').parents();

// .parents("bộ chọn")

$('li').parents(".parent");

Phương thức .parents() trong jQuery

Thực hành ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * { 
 display: block;
 border: 2px solid lightgrey;
 color: lightgrey;
 padding: 5px;
 margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
jQuery(document).ready(function($){
 $("span").parents().css({"color": "red", "border": "5px solid red"});
});
</script>
</head>

<body class="ancestors">body (ông cố)
 <div style="width:500px;">div (ông bà cố)
  <ul>ul (ông bà) 
   <li>li (cha mẹ trực tiếp)
    <span>span</span>
   </li>
  </ul>  
 </div>
</body>

</html>

parents-jquery

Phương thức .parents(“Bộ chọn”)

Thay đoạn mã bằng

$("span").parents("ul").css({"color": "red", "border": "5px solid red"}); });

parents-jquery-selector

Sự khác biệt giữa parents() với Closest()

Về cơ bản closest bắt đầu đối sánh phần tử từ phần tử hiện tại.

Trong khi parents bắt đầu so khớp các phần tử từ phần tử gốc (một cấp trên phần tử hiện tại)

Kết luận: Bài viết này bạn đã được tìm hiểu về parent jQuery và các ví dụ cụ thể. Bên cạnh đó cũng được so sánh với Closet.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…