Bootstrap là gì? Cách sử dụng Bootstrap như thế nào?

Để xây dựng một trang web hoàn chỉnh không chỉ có HTML, CSS, JavaScript mà còn có sự góp mặt của Bootstrap. Nếu bạn đang tìm hiểu xem Bootstrap là gì và sử dụng như thế…