JavaScript là gì? Cách học javascript hiệu quả

Nhắc đến lập trình web không thể không nhắc đến JavaScript. Đây là ngôn ngữ kịch bản xây dựng các trang web động như kiểm tra Form đăng ký đăng nhập, tạo slide, popup… Trước đây các trang web hầu như được thiết kế tĩnh có nghĩa là chỉ có […]

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Xin chào mọi người tiếp tục Series hướng dẫn tạo trang web bằng HTML và CSS hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo form đăng ký bằng JavaScript để kiểm tra xem người dùng đã điền đầy đủ thông tin chưa, nếu chưa thì không thực hiện đăng […]