.animate() trong jQuery có chức năng xây dựng hiệu ứng động cho website. Cụ thể là làm cho các phần tử chuyển động mượt mà hơn. Chẳng hạn như khi bạn click vào menu làm cho nó xổ ra. Nếu không thêm animate thì sự chuyển động đó không bắt mắt cho lắm.

Phương thức animate() jQuery giúp tạo các hiệu ứng chuyển động bằng cách thay đổi các thuộc tính của phần tử từ giá trị bắt đầu đến giá trị mà bạn muốn thiết lập. Các thuộc tính muốn biến đổi và giá trị được viết theo cặp theo nguyên tắc JSON rồi truyền vào tham số thứ nhất của phương thức.

Cú pháp:

.animate(Thuộc tính,Tốc độ,'easing',function(){
 // Code
})

Ví dụ cụ thể:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.demo {
  background:#98bf21;
  height:100px;
  width:100px;
  position:absolute;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script> 
jQuery(document).ready(function($){
 $("button").click(function(){
  $(".demo").animate({left: '100px'});
 });
});
</script> 
</head>
<body>
<button>Nhấp vào đây</button>
<div class="demo"></div>

</body>
</html>

Sau khi ấn chuột hình ảnh sẽ trượt sang bên phải.

animate-jquery

Áp dụng với nhiều thuộc tính

jQuery(document).ready(function($){
 $("button").click(function(){
  $("div").animate({
   left: '150px',
   opacity: '0.7',
   height: '250px',
   width: '250px'
  });
 });
});

Sử dụng Giá trị Tương đối

jQuery("button").click(function($){
 $(".demo").animate({
  left: '350px',
  height: '+=100px',
  width: '+=100px'
 });
});

Sự dụng giá trị được xác định trước

Bạn có thể chỉ định giá trị chuyển động của thuộc tính với ” show”, ” hide” hoặc ” toggle”:

jQuery(document).ready(function($){
 $("button").click(function(){
  $(".demo").animate({
   height: 'toggle'
  });
 });
});

Animate jQuery theo thứ tự

Với đoạn code bên dưới sẽ tạo ra các chuyển động theo thứ tự

$("button").click(function(){
 var div = $(".demo");
 div.animate({height: '200px', opacity: '0.5'}, "slow");
 div.animate({width: '200px', opacity: '0.7'}, "slow");
 div.animate({height: '100px', opacity: '0.5'}, "slow");
 div.animate({width: '100px', opacity: '0.7'}, "slow");
});

Ví dụ tiếp theo:

jQuery(document).ready(function($){
 $("button").click(function(){
  var div = $(".demo"); 
  div.animate({left: '150px'}, "slow");
  div.animate({fontSize: '10px'}, "slow");
 });
});

Kết luận: Bài viết về phương thức animate() trong jQuery khá hay để áp dụng cho website của bạn. Bạn thấy kiến thức .animate jQuery có thực sự hay không? Hãy áp dụng ngay các ví dụ mình đã nêu ở trên để thực hành ngay đi nhé.

Category:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *