Tìm hiểu Classess trong jQuery

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi tìm hiểu về Classess trong jQuery. Trong một số trường hợp chúng ta cần sử dụng nó để thêm hoặc xóa class cho một phần tử nào đó. Một trong những chức năng thường gặp ở trên website đó là menu, slideshow…

Ngay sau đây mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Classess và cách thức hoạt động của nó.

Phương thức addClass()

addClass() dùng để thêm một hoặc nhiều class cho phần tử đã chọn.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Thêm Class trong jQuery</title>
<style>
  .new-class{
    color: red;
    text-transform: uppercase;
  }
  .content-class{
    background: yellow;
    font-style: italic;
  }    
</style>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    $("h1").addClass("new-class");
    $("p").addClass("content-class");
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <h1>Văn bản Demo</h1>
  <p>Dòng văn bản ví dụ</p>
  <button type="button">Thêm Class</button>
</body>
</html>

Sau khi ấn vào Button nó sẽ thực hiện hành động thêm class cho phần tử đã chọn.

classes-jquery

Trường hợp để tự động thêm class vào thì bạn có thể bỏ đoạn mã $(“button”).click(function(){}); đi.

Phương thức .removeClass()

Đối với removeClass() thì sẽ ngược lại với addClass. Có nghĩa là nó sẽ bỏ đi một class nào trước đó đi.

Ví dụ:

$("h1").removeClass("remove-class");

Phương thức toggleClass()

Phương thức toggleCLass() trong jQuery được sử dụng để thêm hoặc xóa một hoặc nhiều lớp khỏi các phần tử đã chọn. Phương thức này sẽ luân phiên giữa việc thêm và loại bỏ một hoặc nhiều tên lớp. Nó kiểm tra từng phần tử cho các tên lớp được chỉ định.

Nếu class đã được đặt, nó sẽ loại bỏ và nếu class bị thiếu, nó sẽ thêm vào. Bằng cách này, nó tạo ra hiệu ứng bật tắt. Nó cũng tạo điều kiện cho bạn chỉ định chỉ thêm hoặc chỉ loại bỏ bằng cách sử dụng tham số chuyển đổi.

Hoặc có thể hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa addClass()removeClass().

Ví dụ:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $("button").click(function(){ 
    $("p").toggleClass("add-class"); 
  }); 
}); 
</script> 
<style> 
.add-class { 
  font-size: 150%; 
  color: blue; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<button>On/Off</button> 
<p>Xin chào!</p>  
</body> 
</html>

Classes ở trong ngôn ngữ jQuery rất dễ hiểu đúng không. Qua đây bạn có thể áp dụng cho một vài chức năng trên trang web như menu, thiết lập chiều cao cho một phần tử nào đó…

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…