Thuộc tính z-index trong CSS

Trong thiết kế giao diện website thuộc tính z-index cũng được áp dụng. Nhưng để hiểu rõ hơn về z index trong CSS và HTML mời bạn đọc chi tiết bài viết này.

Z-index là gì?

Bạn hãy thử tưởng tượng các phần tử (element) khi chưa thiết lập z-index chúng sẽ nằm ngang hàng cùng nhau. Giống như các tờ giấy được rải trên một mặt bàn.

Sau khi thêm thuộc tính z-index cho một phần tử nào đó với giá trị dương (+) hoặc âm (-) nó sẽ trồi lên hoặc tụt xuống so với các phần tử khác.

Z-index được dùng để sắp xếp các phần tử chồng lên nhau. Thứ tự sẽ dựa theo giá trị số. Mặc định là 0.

Ví dụ về thuộc tính z-index trong CSS

Để hiểu rõ hơn bạn cần chạy ví dụ sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Ví dụ Z index</title>
<style>
.blue, .red, .green {
color: #FFF;
box-shadow: 0 5px 10px #000000;
width: 100px;
height: 100px; 
padding: 10px;
font-weight: bold;
}
  .blue {
    background-color: blue;
    margin-bottom: 15px;
  }
  .red {
    background-color: red;
    position: relative;
    margin-top: -50px;
    margin-left: 50px;
  }
  .green {
    background-color: green;
    position: relative;
    margin-top: -50px;
    margin-left: 100px;
  }
</style>
</head>
<body>

<div class="blue">Hộp màu xanh</div>
<div class="red">Hộp màu đỏ</div>
<div class="green">Hộp màu xanh lá cây</div>
</body>
</html>

Thuộc tính z-index trong css

Như bạn thấy các hộp màu xanh lá cây đang đè lên hộp màu đỏ, hộp màu đỏ thì lại đè lên hộp màu xanh.

Bây giờ muốn cho cái màu xanh lên cao hơn bạn sử dụng thuộc tính z-index cho các phần tử.

Thêm đoạn mã sau vào phần CSS

.red {
 z-index: 2;
 position: relative;
}
.green {
 z-index: 1;
 position: relative;
}
.blue {
 z-index: 3;
 position: relative;
}

Lưu ý: Z index chỉ ảnh hưởng khi bạn thêm các thuộc tính position: relative | absolute | fixed.

Thuộc tính Z index trong CSS

Kết luận: Như bạn thấy z-index là thuộc tính khá dễ hiểu nhưng cũng không nên bỏ qua. Nó có ứng dụng trong một số trường hợp như bạn muốn dựng bố cục giao diện web hoặc cho ảnh này đè lên ảnh khác vv…

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…