[Bài 2] Thiết lập trang chủ cho Theme Flatsome

Sau khi cài đặt xong Theme bạn sẽ phải thực hiện một số công việc như sau:

  • Cài Plugin WooCommerce để hiển thị sản phẩm
  • Thiết lập trang Home Page

Bài dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thiết lập một trang chủ để bắt đầu xây dựng một website bán hàng hoàn chỉnh.

Bước 1: Vào Trang (Pages) => Thêm trang mới (Add new)

theme-flatsome-11

Bước 2: Tạo một trang đặt tên là trang chủ => Ấn vào đăng

theme-flatsome-12

Bước 3: Ấn vào Cài đặt => Đọc

theme-flatsome-12

Bước 4: Thiết lập một trang tĩnh bằng cách chọn trang vào tạo

theme-flatsome-13

Bước 5: Quay trở lại Trang => Nhấp vào Edit with UX Builder

theme-flatsome-14

Bước 6: Ấn chọn Add element hoặc Thêm các mẫu sẵn. Nhưng theo mình bạn nên tạo một trang mới để học chỉnh sửa từ đầu. Sau khi quen rồi mới dùng mẫu.

theme-flatsome-16

 

Bài viết này chỉ dừng lại ở đây thôi. Trong bài tiếp mình sẽ hướng dẫn bạn thêm các Element sửa xóa và thêm sản phẩm dễ dàng.

Related Posts

flatsome-theme-1

[Bài 1] Hướng dẫn cài đặt Theme Flatsome

Flatsome là một Theme có nhiều tính năng thường được sử dụng để xây dựng website bán hàng. Với nhiều tùy chỉnh được tích hợp sẵn trên…