Thêm dữ liệu vào Database sử dụng Ajax jQuery

Điều làm mình thích khi sử dụng jQuery đó là khả năng gửi, load dữ liệu mà không làm mất dữ liệu ở trang hiện tại. Đặc biệt hơn khi kết với PHP để thêm dữ liệu vào Database thì sẽ hết sức tuyệt vời.

Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của phương thức .ajax sau khi thực hành theo bài viết này.

Bước 1: Tạo Form input để nhập dữ liệu và một đoạn jQuery xử lý đặt tên là insert.php

<form id="data" method="post">
 <input type="text" name="usermame" id="username"/><br />
 <input type="password" name="password" id="password"/><br />
 <input type="submit" value="Insert" id="Submit1" />
</form>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.0/jquery.min.js"></script>
<script>
 $(document).ready(function(){

  $("#Submit1").click(function(){

   var username = $("#username").val();
   var password = $("#password").val();

   var dataString = 'username='+ username + '&password='+ password;

   if(username==''||password=='')
   {
    alert("Please Fill All Fields");
   }
   else
   {

   $.ajax({
    type: "POST",
    url: "insert_data.php",
    data: dataString,
    cache: false,
    success: function(result){
     alert(result);
    }
   });
  }
 return false;
 });
});
</script>

Qua đoạn trên bạn sẽ thấy là trước tiên jQuery sẽ lắng nghe sự kiện click chuột từ button Submit1. Tiếp theo đó là lấy data từ input. Kiểm tra điều kiện bằng if nếu trống thì hiện lên cảnh báo. Còn ngược lại dùng .ajax() gửi data tới file insert_data.php.

beforeSend: function(){
  jQuery('.ajax-loader').append('Đợi một chút');
},
complete: function(){
  jQuery('.ajax-loader').hide();
},

Đoạn mã trên sẽ thêm đợi load data và sau khi load xong.

Bước 2: Tạo file insert_data.php

<?php
$connection = mysqli_connect("localhost", "root", "", "test");

$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];

$query = mysqli_query($connection, "insert into admin(username, password) values ('$username', '$password')");
echo "Form Submitted Succesfully";
mysqli_close($connection); 
?>

Bạn cần lưu ý là phải kết nối đúng cơ sở dữ liệu trong Phpmyadmin. Của mình hiện tại CSDL là test. Nếu của bạn tên khác cần phải đặt chính xác như thế. Tại insert into admin thì admin là bảng nằm trong Database test.

them-du-lieu-su-dung-jquery

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng Ajax jQuery để insert data vào Database trong MySQL rồi đúng không nào. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết khác trong chuyên mục jQuery này nhé!

Related Posts

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…

Hướng dẫn chỉnh sửa theme WordPress

Trước đây mới làm quen với nền tảng WordPress mình cảm thấy khá khó khăn không biết làm thế nào để chỉnh sửa theme Wordpres, mãi một…