Thẻ select và option trong HTML

Select trong HTML là một thẻ danh sách xuống đi với nó là option. Bài viết này bạn sẽ được tìm hiểu về thẻ select và cách sử dụng ở trong Form HTML.

 • Tag <select> dùng để tạo ra một danh sách các chọn lựa.
 • Tag <option> nằm ở bên trong thành phần select, dùng để định nghĩa giá trị tùy chọn trong danh sách đó.

Ví dụ:

<label for="xemay">Chọn xe máy:</label>
 <select name="xemay" id="xemay">
  <option value="jupiter">Jupiter</option>
  <option value="wave">Wave</option>
  <option value="exciter">Exciter</option>
  <option value="suzuki">Suzuki</option>
<input type="submit" value="Submit" />
</select>

select-option

Với ví dụ trên bạn sẽ thấy dạng danh sách bắt đầu bằng <select> và kết thúc bằng </select>. Bên trong nó có hàng loạt các thẻ <option>.

Thẻ select với các thuộc tính

1. Thuộc tính disabled sẽ tắt đi các lựa chọn.

<select disabled="disabled">

select-option1

2. Thuộc tính multiple hiển thị nhiều tùy chọn cùng lúc

<select multiple="multiple">

select-option2

3. Thuộc tính size lựa chọn số option sẽ được hiển thị

<select size="2">

select-option3

Thẻ option với các thuộc tính

1. disabled tương tự như với select ở phía trên sẽ tắt lựa chọn đi.

<option disabled="disabled">

select-option4

2. Thuộc tính label cho option xác định nhãn cho tùy chọn.

<option label="label1">

3. Thuộc tính selected cho option xác định tùy chọn được chọn mặc định

<option selected="selected">

select-option-selected

4. Thuộc tính value trong option sẽ xác định giá trị gửi tới server sau khi ấn nút submit

<option value="suzuki">

Tổng kết lại các thuộc tính đã nêu ở trên

select-option-5

Trình duyệt hỗ trợ

Được hỗ trợ bởi nhiều trình duyệt khác nhau như Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE, Android…

select-option-6

Kết thúc bài học về select và option trong HTML bạn đã hiểu được cách sử dụng chưa nào? Chắc chắn khi xây dựng website bạn sẽ cần sử dụng tới 2 thẻ tag này đấy. Vì thế đừng quên đọc và lưu lại nhé.

Related Posts

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…