Thay đổi thuộc tính CSS bằng jQuery

Với jQuery bạn cũng có thể thêm CSS cho một phần tử nào đó. Đây là một trong những phương phức cũng khá thú vị. Bạn đang tìm hiểu về cách làm thế nào để thêm CSS bằng jQuery hãy tham khảo bài viết này.

Thêm CSS vào HTML bằng jQuery

Cú pháp:

.css("thuộc tính","giá trị");

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").css("color", "blue");
});
});
</script>
</head>
<body>

<p>Đây là đoạn văn bản </p>

<button>Thay đổi màu văn bản</button>

</body>
</html>

Khi nhấp vào Button đoạn văn bản sẽ thay đổi sang màu xanh dương.

Vậy nếu muốn đặt nhiều thuộc tính CSS thì làm sao?

Cú pháp:

css({"thuộc tính":"giá trị","thuộc tính":"giá trị",...});

Ví dụ:

<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("p").css({"background": "green", "font-size": "20px", "color":"#fff"});
});
});
</script>
<button>Nhấp vào đây</button>
<p style="background-color:#ff0000">Đây là đoạn văn bản 1</p>
<p style="background-color:#00ff00">Đây là đoạn văn bản 2</p>
<p style="background-color:#0000ff">Đây là đoạn văn bản 3</p>

Kết luận: Áp dụng những ví dụ trên bạn sẽ dễ dàng thêm và thay đổi giá trị của một CSS trước đó. Với kiến thức này bạn có thể áp dụng để thực hành ngay trên blog của mình.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…