Nút back to top là chức năng giúp cho người đọc quay lên đầu trang nhanh thay vì phải kéo chuột liên tục. Đặc biệt những bài viết có nội dung dài lê thê nó sẽ làm tăng trải nghiệm người dùng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một button back to top bằng ngôn ngữ JavaScript và cả jQuery nữa.

Hướng dẫn tạo nút back to top bằng JQuery

Bước 1: Tạo button bằng HTML và biểu tượng bằng Font awesome

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
<div id="main-content">
  <strong>Nội dung</strong>
</div>
<a id="button-to-top"></a>

Bước 2: Style CSS để button đẹp hơn

Vì là ví dụ nên mình sẽ đặt cho main-content chiều cao là 1000px. Còn khi đưa vào website bạn hãy bỏ đoạn CSS này đi.

#main-content {
  width: 100%;
  height: 1000px;
  background: #ddd;
}

Tiếp theo đó cần phải cho cố định ở một vị trí trên màn hình bằng position: fixed.

#main-content {
 height: 1000px;
}
#button-to-top {
 border-radius: 3px;
  color: #fff!important;
  line-height: 20px;
  transition: all .5s ease-in-out;
  background: linear-gradient(
180deg
,#90a4ae,#78909c);
  width: 40px; /* Chiều rộng button */
  height: 40px; /* Chiều cao button */
  position: fixed; /* Cố định vị trí */
  right: 10px; /* Button cách mép màn hình bên phải */
  bottom: 40px; /* Button cách mép màn hình bên dưới */
  z-index: 1000001;
  cursor: pointer;
}
#button-to-top::after {
 content: "\f077"; /* Biểu tượng mũi tên đi lên */
 font-family: FontAwesome;
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
 font-size: 25px;
 line-height: 40px;
 margin-left: 7px;
 color: #fff;
}
#button-to-top:hover {
 cursor: pointer;
 background-color: #333;
}
#button-to-top:active {
 background-color: #555;
}
#button-to-top.show {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
}

.main-content {
 width: 77%;
 margin: 50px auto;
 font-size: 15px;
 color: #333;
 line-height: 1.9;
}
@media (min-width: 500px) {
 .main-content {
  width: 43%;
 }
 #button-to-top {
  margin: 30px;
 }
}

Bước 3: Cuối cùng bạn sẽ thêm đoạn mã JavaScript ở ngay phía trước thẻ đóng </body>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script>
var btn = jQuery('#button-to-top');

jQuery(window).scroll(function() {
 if (jQuery(window).scrollTop() > 300) {
  btn.addClass('show');
 } else {
  btn.removeClass('show');
 }
});

btn.on('click', function(e) {
 e.preventDefault();
 jQuery('html, body').animate({scrollTop:0}, '300');
});
</script>

Giải thích đoạn mã Js:

 • Đầu tiên khai báo một biến là var btn bằng cách lấy theo id là button-to-top
 • Nếu màn hình máy tính lớn hơn 300px thì sẽ thêm class là show cách bằng phương thức addClass
 • Ngược lại nhỏ hơn 300px thì sẽ xóa cái class đó đi
 • Tiếp theo sẽ lắng nghe sự kiện nhấp chuột và sử dụng .animate() để chuyển động lên trên top

Kết luận: jQuery hỗ trợ khá tốt về phía Front end trên trình duyệt. Qua bài viết này bạn cũng sẽ biết được thêm một vài thứ hữu ích để áp dụng tốt hơn trong những tính năng liên quan.

Category:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *