Tạo menu xổ xuống khi click bằng jQuery

Hầu hết mọi website đều có menu. Thông thường mọi người sẽ dùng CSS để làm chức năng này. Nhưng số khác lại thích sử dụng jQuery hơn. Đối với Front-end thì jQuery là thư viện khá tuyệt vời. Và để tạo một menu xổ xuống khi click chuột mời bạn tham khảo bài viết này.

dropdown-menu-jquery

Bước 1: Viết mã HTML để dựng khung cho menu

<div class='my-menu'>
<ul>
<li> <a href='#'>Home</a> </li>
<li> <a href='#'>Wordpress</a> </li>
<li> <a href='#'>Seo</a> </li>
<li class="dropdown"> <a href='#'>Lập Trình</a><i class="fas fa-chevron-down"></i>
<ul class='sub-menu'>
<li><a href='#'>PHP</a></li>
<li><a href='#'>JavaScript</a></li>
<li><a href='#'>Python</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>

Bước 2: Trang trí menu bằng mã CSS

.my-menu ul li{
  display: inline-block;
}
.my-menu {
  background: #000;
  height: 50px;
  display: flex;
  align-items: center;
}
.my-menu ul li a {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  padding: 20px;
}
.my-menu ul li i {
  color: #fff;
}
.my-menu .sub-menu {
  display: none;
  padding: 20px;
}
.my-menu li {
  position: relative;
}
.my-menu li .sub-menu{
  position: absolute;
  top: 10;
  left: 0;
}
.my-menu .sub-menu li {
  display: block;
  background: #eee;
  width: 200px;
  padding: 20px 0;
}
.my-menu .sub-menu li a {
  color: #333;
}

Đến đây thì bạn đã tạo ra được 1 cái menu rồi nhưng khi nhấp chuột vào nó chẳng có gì cả.

Bước 3: Thêm jQuery vào

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>  
<script>
  jQuery(document).ready(function(){
    jQuery(".dropdown").click(function(){
      jQuery(this).find(".sub-menu").slideToggle("500");
    });
  });
</script>

Với đoạn mã trên nó sẽ dùng slideToggle() để ẩn hiện menu cấp 2 đi với tốc độ trượt là 500 ms.

Ngoài cách này còn khá nhiều cách khác nữa mình sẽ cập nhật trong thời gian tới. Qua đây bạn đã biết cách tự tạo ra một menu 2 cấp dropdown khi nhấp chuột vào. Với hướng dẫn đơn giản hi vọng bạn sẽ hiểu và áp dụng tốt cho trang web của mình.

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…