Cách tạo Custom Taxonomy WordPress hiển thị Danh mục sản phẩm

Với Custom Post Type khi thêm vào functions.php sẽ có chức năng hiển thị và thêm mới sản phẩm. Còn với Custom Taxonomy thì nó sẽ giúp show tất danh mục của sản phẩm.

Lấy ví dụ:

Bạn sẽ có 3 Post Type là điện thoại: Nokia, Samsung, IPhone lúc này bạn sẽ cần phải tạo danh mục là điện thoại.

Thông thường nó sẽ có dạng như thế này: http://you-website.com/san-pham/dien-thoai/

Nhưng chúng ta không thể xếp Nokia, SamSung, IPhone chung một danh mục được. Vì thế lúc này phải tạo Custom Taxonomy để nó phân loại sản phẩm dễ dàng hơn.

Chẳng hạn:

http://you-website.com/san-pham/dien-thoai/nokia/nokia-8

http://you-website.com/san-pham/dien-thoai/nokia/nokia-7

http://you-website.com/san-pham/dien-thoai/samsung/samsung-j7

http://you-website.com/san-pham/dien-thoai/samsung/samsung-s20

Bạn thêm đoạn code tạo Custom Taxonomy dưới vào trong file functions.php cho xuống dưới cùng nhé!

function custom_taxonomies() {
$labels = array(
'name' => _x( 'Danh Mục Sản Phẩm', 'taxonomy general name' ),
'singular_name' => _x( 'Danh Mục Sản Phẩm', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' => __( 'Tìm kiếm danh mục sản phẩm' ),
'all_items' => __( 'Tất cả danh mục sản phẩm' ),
'parent_item' => __( 'Danh mục sản phẩm cha' ),
'parent_item_colon' => __( 'Danh mục sản phẩm cha:' ),
'edit_item' => __( 'Sửa danh mục sản phẩm' ),
'update_item' => __( 'Cập nhật danh mục sản phẩm' ),
'add_new_item' => __( 'Thêm mới danh mục sản phẩm' ),
'new_item_name' => __( 'Thêm mới danh mục sản phẩm' ),
'menu_name' => __( 'Danh Mục Sản Phẩm' ),
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
);
register_taxonomy( 'san-pham', 'product', $args );
}
add_action( 'init', 'custom_taxonomies', 0 );

Và kết quả như sau:

Custom Taxonomy WordPress

Công việc tiếp theo đó là sử dụng Loop hoặc WP Query để show danh mục sản phẩm ra ngoài trang chủ.

Nếu bạn chưa biết cách tuỳ chỉnh trang chủ có thể xem bài viết này: Tuỳ chỉnh trang chủ WordPress

Lúc này bạn sẽ can thiệp vào code trong WordPress. Thông thường WordPress sẽ gọi file single.php hoặc page.php ra ngoài. Nếu muốn chỉnh sửa trang chủ theo ý muốn bạn sẽ dùng tới hàm get_template_part() hoặc dùng vòng lặp gọi Post Type ra ngoài.

Lời kết: Qua bài viết này bạn đã hiểu rõ về Custom Taxonomy chưa? Hiểu đơn giản nó cũng tương tự như Categories trong phần Post bài viết thôi. Nếu gặp bất cứ khó khăn gì hãy comment phía dưới để mình giúp đỡ nhé!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments