Sự kiện Click() trong Jquery

Ngôn ngữ Jquery khá mạnh mẽ trong việc bắt sự kiện. Nó sẽ lắng nghe người dùng thực hiện hành vi từ đó thực thi các chức năng đáp ứng lại. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về Sự kiện click() trong jQuery. Và thực hiện các bài tập ví dụ để tường tận hơn.

Cách viết sự kiện Click()

$(selector).click(function() {

// Code thực thi sau khi sự kiện click() xảy ra

}

)

Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ví dụ</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("p").click(function(){
alert(" Sự kiện Click đã thực thi! ");
});
});
</script>
</head>

<body>

<p>Nhấp vào đây!</p>

</body>
</html>

Kết quả là một hộp cảnh báo xuất hiện

su-kien-click-trong-jquery

Ví dụ tiếp theo:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#an").click(function(){
$("h2").hide();
});
$("#hien").click(function(){
$("h2").show();
});
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Nếu bạn nhấp vào Button ẩn văn bản sẽ biến mất, ấn vào Button hiện sẽ hiện ra.</h2>

<button id="an">Ẩn</button>
<button id="hien">Hiện</button>

</body>
</html>

Ngoài sự kiện click() thì một số Event cũng thường gặp như:

  • dblclick: nhấp đôi chuột lên phần tử
  • mouseenter: khi chuột đi vào phần tử
  • mouseleave: khi con chuột rời khỏi phần tử.
  • mouseover: khi con chuột trên phần tử.

Sau khi tìm hiểu xong click() và thực hành ví dụ bạn thấy có thú vị không. Jquery có nhiều thứ hay ho để khám phá nữa đấy. Hãy đón chờ những bài tiếp theo của mình nhé!

Related Posts

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

Khai báo biến trong Python: Hướng dẫn cho người mới

Khai báo biến là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, và Python cũng không phải là ngoại…