Lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail WordPress

Ảnh thumbnail là hình ảnh hiển thị khi show một danh sách bài viết trong WordPress. Chẳng hạn như ở khu vực trang chủ, trang chuyên mục, bài viết liên quan vv… Trong quá trình sử dụng một số bức ảnh sẽ bị mất đi do dùng các plugin xóa ảnh.

Trường hợp mất một vài ảnh thì không sao nhưng nếu mất lượng lớn thumbnail thì là cả một vấn đề. Nếu blog, website của bạn có hàng trăm Thumbnail bị mất thì thêm lại cũng khá mệt.

Cách 1: Lấy ảnh đại diện (Thumbnail) bằng code

Để khắc phục điều đó bạn nên dùng code lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail trong WordPress bằng đoạn mã sau:

// Code Featured Image

function get_ft_image() {
global $post;

if (!has_post_thumbnail($post->ID)) {
$attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );

if ($attached_image) {
foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
}
}
}
}

add_action('the_post', 'get_ft_image');
// Used for new posts
add_action('save_post', 'get_ft_image');
add_action('draft_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('new_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('pending_to_publish', 'get_ft_image');
add_action('future_to_publish', 'get_ft_image');

Copy code và thả xuống dưới cùng trong file functions.php.

Đoạn mã đó cũng có tác dụng khắc phục mất Featured Image ở trong bài viết.

Cách 2: Dùng plugin để tự động lấy Thumbnail

Một số plugin WordPress tự động lấy ảnh đầu tiên trong bài làm ảnh đại diện đó là

Auto Post Thumbnail

Cái này chỉ cần cài plugin xong chẳng phải làm gì cả. Nó sẽ lần mò tới bài viết và lấy hình ảnh đầu là Thumbnail.

Autoset Featured Image

Featured Image from URL | FIFU

Kết luận: Nếu như độc giả lướt qua danh sách bài viết mà không có thumbnail hiển thị hoặc bài có bài không sẽ làm mất thẩm mỹ. Để blog của bạn đẹp hơn thì với 2 cách trên đây hoàn toàn phù hợp để sử dụng.


2 Bình luận “Lấy ảnh đầu tiên làm Thumbnail WordPress”

  1. Có 2 cái còn hoạt động tốt , riêng plug in Autoset Featured Image này đã quá tưởi vị thành niên rồi, chắc phải loại khỏi danh sách đề cử nhé tác giả. Thanks for shared !

Comments are closed.