jQuery Selectors – Chọn phần tử trong Jquery

jQuery Selectors cho phép bạn chọn và thao tác phần tử HTML. Các phần tử đó có thể là name, id, classes, types, attributes… Tất cả các bộ chọn Selector trong jQuery đều bắt đầu bằng ký hiệu đô la và dấu ngoặc đơn: $().

Chọn theo phần tử

Ví dụ:

Qua ví dụ đó bạn sẽ thấy jQuery đầu tiên chọn Button lắng nghe sự kiện click chuột. Khi người dùng nhấp chuột thì tiếp tục chọn phần tử <p> để ẩn đi.

Chọn theo ID

Khi chọn theo id sẽ thêm dấu thăng ‘#’ phía trước. Có dụng như thế này:

$(“#test”)

Chọn theo Class

Chọn theo class sẽ thêm dấu chấm ‘.’ ở phía trước phần tử.

$(“.test”)

Ngoài ra còn có một số lựa chọn khác nữa:

  • $(“*”): Chọn tất cả phần tử
  • $(this): Chọn phần tử hiện tại
  • $(“p.demo”): Chọn phần tử p trong class demo
  • $(“ul li:first”): Chọn phần tử đầu tiên li
  • $(“[href]”): Chọn phần tử thuộc tính href
  • $(“.intro,.demo”): Chọn phần tử class là intro và demo cùng một lúc

Kết luận: jQuery Selectors là một phần kiến thức căn bản đối với người mới tìm hiểu. Qua đây bạn đã biết cách sử dụng bộ chọn với ngôn ngữ jQuery. Tuy đơn giản nhưng không nên bỏ qua.

Category:

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *