JQuery lightSlider – Tạo Carousel Slider cho WordPress

Hiện nay có nhiều thư viện JavaScript hỗ trợ cho việc tạo Carousel Slider cho website. Khi sử dụng các Framework này bạn sẽ tiết kiệm lượng lớn thời gian viết code. Không những thế bố cục trình cũng tượng đối đẹp mắt. Việc của bạn đó là nhúng vào website để cho chạy mà thôi.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới bạn một thư viện đó JQuery lightSlider. Giúp cho bạn trình bày website phía Front end trở nên đẹp mắt cho Album ảnh, Gallerry.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lightSlider như thế nào nhé.

Bước 1: Download về đưa vào thư mục /lib/lightslider

Bước 2: Copy 2 tập tin lightslider.min.csslightslider.min.js trong thư mục /dist của file lightSlider đã tải về đưa vào thư mục /lib/lightslider

Bước 3: Thêm đoạn mã sau vào file functions.php

define( 'BASE_URL', get_template_directory_uri() );
function lightslider_scripts(){
  wp_enqueue_style('lightslidercss', BASE_URL . '/lib/lightslider/lightslider.min.css');
  wp_enqueue_script( 'lightsliderjs', BASE_URL . '/lib/lightslider/lightslider.min.js', array('jquery'), null, true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'lightslider_scripts');

Bước 4: Thêm mã HTML vào vị trí muốn tạo Slider

<ul id="lightSlider">
 <li>
   <img src="https://quynhweb.pro/wp-content/uploads/2021/08/bootstrap-4-1-391x250.jpg"/>
 </li>
 <li>
   <img src="https://quynhweb.pro/wp-content/uploads/2021/08/bootstrap-4-1-391x250.jpg"/>
 </li>
</ul>

Bước 5: Thêm đoạn mã jQuery phía dưới file footer.php

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
  jQuery("#lightSlider").lightSlider({
    item: 1,
    autoWidth: false,
    slideMove: 1,
    slideMargin: 10,
 
    addClass: '',
    mode: "slide",
    useCSS: true,
    cssEasing: 'ease',
    easing: 'linear',
 
    speed: 400,
    auto: true,
    loop: true,
    slideEndAnimation: true,
    pause: 2000,
 
    keyPress: false,
    controls: true,
    prevHtml: '',
    nextHtml: '',
 
    rtl:false,
    adaptiveHeight:false,
 
    vertical:false,
    verticalHeight:500,
    vThumbWidth:100,
 
    thumbItem:10,
    pager: true,
    gallery: false,
    galleryMargin: 5,
    thumbMargin: 5,
    currentPagerPosition: 'middle',
 
    enableTouch:true,
    enableDrag:true,
    freeMove:true,
    swipeThreshold: 40,
 
    responsive : [],
 
    onBeforeStart: function (el) {},
    onSliderLoad: function (el) {},
    onBeforeSlide: function (el) {},
    onAfterSlide: function (el) {},
    onBeforeNextSlide: function (el) {},
    onBeforePrevSlide: function (el) {}
  });
});
</script>

Một vài tùy chỉnh cần chú ý:

 • items: Số item hiển thị cùng một lúc, bạn sẽ thay đổi thông số này
 • speed: tốc độ chuyển slider
 • auto: true hoặc false tự động chạy

Để tìm hiểu chi tiết hơn về các cài đặt bạn hãy truy cập đường dẫn http://sachinchoolur.github.io/lightslider/

Tích hợp Lightslider vào WordPress sẽ làm cho website trở nên thu hút hơn. Ngay sau hướng dẫn trên bạn sẽ cài đặt cho website của mình chứ?

Đọc thêm: Tạo Slide ảnh trong HTML với OwlCarousel

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…