insertBefore() và insertAfter() trong jQuery

jQuery thực sự rất tuyệt vời với khả năng DOM các phần tử HTML mạnh mẽ. Khi thiết kế website bạn sẽ cần dùng tới một số câu lệnh như insertBefore() và insertAfter(). Chúng sẽ giúp bạn thêm nội dung ở phía trước hoặc phía sau phần tử được chọn.

insertBefore() trong jQuery

Cú pháp:

$(noi-dung).insertBefore(selector)

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("<span>Xin chào</span>").insertBefore("h2");
});
</script>
</head>
<body>

<h2>Đây là đoạn văn bản</h2>

</body>
</html>

insertBefore-jquery

Đoạn mã trên cũng không có gì khó hiểu cả. Đầu tiên khởi tạo câu lệnh bằng $(document).ready(function() {} và bên trong là đoạn mã để chèn text vào phần tử được chọn là thẻ.

insertAfter() trong jQuery

insertAfter() sẽ chèn nội dung vào phía sau của một phần tử được chọn.

Sự khác nhau giữa insertBefore()/ before() và insertAfter()/ after()

Xem ví dụ:

$("<p>Xin chào</p>").insertBefore("#select");

$("#select").before("<p>Xin chào</p>");

Bạn có thấy sự khác biệt nào không?

=> Sự khác biệt nằm ở đây:

  • ‘ insertBefore ‘ bộ chọn được đặt ở phía sau. Nội dung thêm bắt đầu bằng thẻ và kết thúc bởi thẻ
  • ‘ before ‘ bộ chọn được đặt ở phía trước. Nội dung thêm không bắt buộc phải là phần tử.

Đối với insertAfter() và after() cũng tương tự như insertBefore() và before().

Kết luận: Qua bài viết này bạn để hiểu rõ hơn bạn nên bắt tay vào thực hành chạy thử các đoạn code. Ngoài ra bạn cũng đừng bỏ lỡ những kiến thức khác trong Series học jQuery trong blog của mình nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…