Hướng dẫn tạo Slider/ Carousel bài viết trong WordPress

Để cho blog hay website của bạn trở nên sống động hơn Silder là một chức năng rất hay. Trong WordPress hiện nay có nhiều Plugin hỗ trợ tạo Slider. Tuy nhiên một nhược điểm là code trong một số đó khá cồng kềnh khiến cho tốc độ càng trở nên chậm chạp.

Cách tạo Slider/Carousel bài viết trong WordPress

Trước tiên bạn cần nhúng các file của Bootstrap vào file header.php

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>

Bước 1: Chèn đoạn chức năng trong file functions.php

function latestpost_news() {
ob_start();
$args = array(
'post_type' => 'post',
'posts_per_page' => '5',
//'category_name' => 'tin-tuc',
'order' => 'desc',
'suppress_filters' => 0,
);
$query = new WP_Query( $args );
echo '<div class="carousel-inner">';
if ( $query->have_posts() ) :
$dem = 0;
while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();
$dem ++;
if($dem == 1):
echo '<div class="carousel-item active">';
echo '<a href="'%20.%20get_permalink()%20.%20'">'.get_the_post_thumbnail().'</a>';
echo '<div class="carousel-caption">';
echo '<a href="'%20.%20get_permalink()%20.%20'">'.get_the_title().'</a><br/>';
echo '</div>';
echo '</div>';
endif;

echo '<div class="carousel-item">';
echo '<a href="'%20.%20get_permalink()%20.%20'">'.get_the_post_thumbnail().'</a>';
echo '<div class="carousel-caption">';
echo '<a href="'%20.%20get_permalink()%20.%20'">'.get_the_title().'</a><br/>';
echo '</div>';
echo '</div>';

endwhile;
echo '</div>';
wp_reset_postdata();
$output = ob_get_clean();
return $output;
endif;
}
add_shortcode( 'latestpost', 'latestpost_news' );

Bước 2: Vào file index.php chèn một đoạn mã sau vào

<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<!-- Carousel indicators -->
<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
</ol>
<!-- Wrapper for carousel items -->
<?php echo do_shortcode('[latestpost]');?>
<!-- Carousel controls -->
<a class="carousel-control-prev" href="#myCarousel" data-slide="prev">
<span class="carousel-control-prev-icon"></span>
</a>
<a class="carousel-control-next" href="#myCarousel" data-slide="next">
<span class="carousel-control-next-icon"></span>
</a>
</div>

Kết quả

Tạo Silder bài viết WordPress

Bootstrap là một thư viện tuyệt vời sử dụng để làm Carousels/ Slider post ở trong mã nguồn WordPress. Với hướng dẫn trên bạn sẽ trang trí để blog của mình trông tuyệt vời hơn rồi đấy.

Related Posts

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…

Hướng dẫn chỉnh sửa theme WordPress

Trước đây mới làm quen với nền tảng WordPress mình cảm thấy khá khó khăn không biết làm thế nào để chỉnh sửa theme Wordpres, mãi một…